56d776afedc89613cc6981d713488027 Всемирното Православие - ОБРЪЩЕНИЕ ОТ САЙТА „ВСЕМИРНОТО ПРАВОСЛАВИЕ“Братя и сестри в Христа! Христос Воскресе! В Пасхалния период за мнозина от нас настъпиха моменти на изкушения. Те водят към смутове и униние, противно на това, което ни учи Господ – да пребиваваме в Радостта Христова. Нека всеки от нас да си спомни за най-голямото ни оръжие, завещано ни от Господ и Светите ни отци - МОЛИТВАТА.

Нека спрем да осъждаме обобщено епископите, понеже винаги има сред недостойните достойни и ние често не познаваме цялата картина. Вместо това нека насочим силите си в молитва и дано Господ отреди най-доброто за българския народ.

 

Нека не изпадаме и в униние, но да следваме безкомпромисно каноните на Църквата Христова и да не отстъпваме нито на крачка! Без значение, кой какво ни внушава и обещава. Наред с това да не забравяме, че каквото и да се случва около нас, уповаващите се на нашия Господ Иисус Христос никога няма да бъдем оставени от Него и Той ще ни помогне във всеки един миг и в трудна на вид ситуация! Амин!