2 Всемирното Православие - Групово кръщение на възрастни в Скопие, Македония 1 Всемирното Православие - Групово кръщение на възрастни в Скопие, Македония   

Автор: свещ. Ивица Тодоров

 

 Енория при храм "Св. Георги Победоносец" – Скопска митрополия, МПЦ, Скопие  

 

На 9 август 2009 година се извърши първото групово кръщение на възрастни кандидати в рамките на мисионерско - просветната програма „Да живеем заедно като Църква", която реализирахме в  енорийския храм "Св. Георгий Победоносец"

Кандидатите за кръщение, преди да се кръстят, според заповедта на нашия Господ Исус Христос:

„И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършеха на света. Амин. (Матей 28:19,20)

И

“…истина, истина ти казвам: ако някой се не роди от вода и Дух, не може да влезе в царството Божие; роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.” (Йоан 3:5,6)

А и според каноните на Едната, Света, Съборна и Апостолска Църква:

Шести Вселенски собор - 78 канон

"Онези който се подготвят за освещаване (кръщение), трябва да се поучават във вярата и в петият ден от седмицата да дадат отговор пред епископа или презвитерите."

Бяха подготвени чрез въвеждане в смисъла на православната християнска вяра и духовност. Подготвени с вътрешна вяра, те сетне участваха открито в Светото тайнство Кръщение. Чрез него:

 

1. Станаха съучастници в Христовата изкупителна и спасителна жертва, за своето очистване и подготовка за вечен живот

2. Станаха членове и органи на Христовото спасително  Тяло -  Неговата Църква.

     Нашата програма за мисионерско - просветната активност „Да живеем заедно като Църква" има за цел да се актуализира авентичния православен християнски духовен живот, основан на:

1.  Божието откровение, записано в Свещените книги на Старя и Новия Завет

2. Преданието на Православната Църква, записано в Нейините канони и в делата на Нейините Свети отци и учители.

     3 Всемирното Православие - Групово кръщение на възрастни в Скопие, Македония  4 Всемирното Православие - Групово кръщение на възрастни в Скопие, Македония 

 

 5 Всемирното Православие - Групово кръщение на възрастни в Скопие, Македония 

6 Всемирното Православие - Групово кръщение на възрастни в Скопие, Македония     7 Всемирното Православие - Групово кръщение на възрастни в Скопие, Македония  

 

8 Всемирното Православие - Групово кръщение на възрастни в Скопие, Македония

 

 

 

 

     В рамките на програмата организираме всеки четвъртък, с начало от 17.30 ч., а ако има интересуващи се и в друг ден от седмицата, духовни срещи и беседи, който целят да помогнат на посетителите да се запознят със съдържанието на Свещеното Писание, да придобият опит не само в четенето му, но и как усвоените Божии заповеди да прилагат в своя личен, семеен, обществен и църковен живот.

Свещеническото братство при енория „Св. Георги Победоносец” очаква желаещи, да участват в Светото Тайнство Кръщение, което се извършва в духа на древното предание на Православната Църква и посетители на духовните срещи и беседи.

С нас можете да се свържете на тел: 2622 - 455; 070 380 - 817; имейл: ivicatodor@ yahoo.com, или ако заповядате на разговор, придружен с кафе или чайр в свещеническата канцелария на при храм "Св. Георги Победоносец" -  всеки ден от 9.00 до 14.00 ч. 

 

Всяка неделя (Господният ден) след Св. Литургия участниците в нея се срещаме и разговаряме.

 

 

 

свещ. Ивица Тодоров

 

енорийски свещеник при храм "Св. Георгий Победоносец"

 

и ръководител на програмата за мисионерско - просветна активност

 

 „Да живеем заедно като Църква"

 

Нека на новокръстените кръщението им бъде за спасение и вечен живот.