sinajski%20rakopis Всемирното Православие - Открит е неизвестен фрагмент на Синайския кодекс на Библията
Източник: pravoslavie. ru

Превод: д-р Росица Колева 

 

 

Николас Сарис, 30 годишен гръцки аспирант, работещ по проект на Британската библиотека върху Синайския кодекс, един от най-древните ръкописни текстове на Стария и Новия Зает, е открил досега неизвестен фрагмент от кодекса, залепен към корицата на стар том в библиотеката на египетския манастир Света Екатерина “. За находката съобщава вестник The Independent.

Сарис изследвал фотографиите на кориците на ръкописните книги от манастирската библиотека и познал на една от илюстрациите характерните за Синайския кодекс букви. Той се свързал с о. Юстин, библиотекарят на манастира, и го помолил да разгадае загадката. О. Юстин потвърдил, че към корицата е залепен лист, на който се чете началото на 10 стих от първа глава от Книгата на Иисус Навин.

Практиката да се укрепват кориците със стари листи от пергамент е била разпространена през XII в. Двама монаси, които са почистили книгата от Иисус Навин са реставрирали, в крайна сметка, още 18 тома. Така изследователите са имали шанс да намерят новите страници на Синайския кодекс.

Библиотеката на манастир Света Екатерина, засега не разполага с всички необходими технически средства за работа с такива сложни многослойни материали, но в момента там се създава научна лаборатория, в която ще се извършват реставрации в бъдеще.

Синайският кодекс датира от средата на IV в. н. е. и се явява един от древногръцките списъци на Библията. Европейците са видели поотделно кодекса за пръв път през XIX в. В началото на XX столетие  ръкописът е бил разделен“ в няколко страни: част от него останала в Египет, значителни фрагменти били притежание на Русия, Германия и Великобритания. През 1930 г. властта в СССР продава голяма част от списъците на Британската библиотека.  Тази година, с усилията на учените от тези четири страни, е изложен за четене в интернет.