ep merkurij Всемирното Православие - Зарайският епископ Меркурий: „Борбата за душата на едно дете е най-правилният подход към преподаването на „Основите  на православната култура”  
Източник: pravoslavie.ru
Превод: Виталий Чеботар 
 
 
 
     Има различни подходи към преподаването на православната култура в училище - например, „чисто културологичен” или „етичен”. За най-„правилен” подход Зарайският епископ Меркурий, ръководител на Синодалния отдел за вероизповеданията, образованието и катехизация на Руската Православна Църква определя „обръщението към ума и сърцето, борбата за душата на детето. Именно в този дух се подготвя новият учебник по „Основите  на православната култура” (ОПК),  работа върху който са била възложена на епископ Меркурий.

    Своето виждане за проблемите по създаването на ОПК като цяло, концепцията за нов учебник, перспективите за въвеждане на OПК в Русия в експерементален режим бяха споделени от архиерея на  публична лекция на тема „Основи на православния милоглед”, съобщава Благовест-инфо. Владиката подчерта, че става дума именно за „Основите на културата”, а не за „Закона Божи”. В тези часове „децата за пръв път ще се запознаят с понятията „Бог”, „душа”, „добро”, „зло”, „грях”. Това са религиозни понятия и за тях трябва да говори само онзи, който разбира” и този, който може да  преподава „със сърце”, отбеляза епископа. Затова проблемът на подготовката на кадрите е  един от първите и най-сложните и с него трябва да се занимават представителите на конфесиите. „Ние настояваме за това” - каза той.

  

Кой трябва да преподава ОПК? Според владиката, това могат да бъдат  и хуматитарни педагози, които са преминали съответните курсове за повишаване на квалификацията и свещеннослужители, ако те имат педагогическо образование (и ако не, може да го получат задочно). Във всеки случай, подчерта епископа, това трябва да се дипломирани специалисти.

    Най-големият  проблем  са  „неудовлетворителните” срокове, в които, според решението на президента на Руската федерация, трябва да се подготви експериментът: през март 2010 г.  четвъртокласниците от 18 региона в Русия трябва да започнат да изучават по избор основите на духовната култура. Епископ Меркурий отбеляза, че границата на 4 –тите и 5 - тите класове, т.е. прехода от основното към средното училище не е най-доброто време за освояване такава сложна дисциплина. "Основното и средно училище изискват различен методологически подход", - каза епископът, който отговаря за цялато религиозно образование в Руската Православна Църква.

     И така, за около шест месеца, трябва да се  подготвят: всичките нормативни документи, методическата база, учебните пособия, учителите, директорите и ръководителите на департаментите по образование, необходимо е да се каже на родителите как и какво ще бъде преподавано, а след това – всичко това трябва да се издаде,  изброи говорещият. „Както искате, така и решавайте, казаха ни. Но нищо - Господ помага, и патриарха Кирил благослови”, - каза епископ Меркурий.

    Освен това, многобройният авторския  екип и редакционната комисия на новия учебник по ОПК, ръковидител на коята е  Негово Светейшество Патриарх Кирил, назначи  професора на Московската духовна академия, продтоидякона Андрей Kураев, който работи „не жалейки живота си”  и при това – при това съвершено безкористно, разказа архиереят. „За всичката тази своя работа висококвалифицираните автори не получават нито стотинка. Ние всички работим безлико за  Руската Църква. Аз им казвам: „Ако ние сега  мислим за  авторско право и пропилеем възможността да осъществим това дело, Бог няма да ни прости”. Това е, разбира се е сериозна работа, която трябва да се заплаща”, - отбеляза лекторът, като подчерта голямото значение, което той отдава за създаването на този учебник. На 16 ноември в Отдела на религиозното образование трябва да се извърши първото обсъждане на новия учебник по ОПК; към 15 декмври той трябва да бъде пуснат за печат, а от средата на януари да бъде отпечатан.

    Главата на  Синодалния отдел разясни, че за експеримента са избрани 18 „нулеви” региона, тоест тези, в  които по-рано курсът ОПК не е бил преподаван и където  населението от православни християни  не са мнозинство. „Ние не трябва да налагаме нашата учебната дисциплина, а трябва да обезпечим свободата на избор” - каза той.

    Но именно  с избора възникват особените проблеми като: ръководството на някои  образователни училища „ненатрапчиво склоняват хората да  не  изучават ОПК”, а „не от злонамереност, а поради крайна небрежност”. Не можейки да се осигури избор, да се намери в такъв кратък период  шест подготвени учители по православие, ислям, будизъм, юдаизъм, история на религията и светската етика, директорите на училища предлагат на родителите да гласуват за светска етика. „Това не трябва да се допуска ... Ние ще следим за  това и се опитваме  да  го регулираме, - каза епископът, разбирайки  и  тези трудности, свързани с експеримента. Той е съгласен с „някои представители” на Министерството на образованието на Русия, които вярват, че „първо трябва да се изучава православието,  после – онова, което върви редом с нас,  и а след това - всичко останало”.