На всеки сирак в Хаити, който е имал щастието да намери приют или осиновители, се падат хиляди, които нямат бъдеще и са подложени на риск да бъдат осиновени незаконно или да се окажат в ръцете на безпринципни контрабандисти и съответно на международния пазар за търговия с деца. Тези деца могат да се превърнат в роби, включително и в сексуални, да станат донори на органи, пише италианският в. "Република".

Read more: http://www.monitor.bg/article?id=230004