Френският парламент одобри използването на нови скенери по летищата, които показват детайлен образ на цялото тяло, съобщиха агенциите. Т. нар. голи скенери вече бяха въведени от някои европейски държави като Холандия и Великобритания по искане на САЩ. Мнозина критици обаче твърдят, че те са унизителни за пасажерите и нарушават човешките им права. В съответната наредба френските депутати постановиха да не се съхраняват никакви изображения от скенерите, а операторите да не знаят имената на проверяваните пътници. Първоначално апаратите ще бъдат въведени експериментално за срок от три години.

Read more: Новини от novinar.net - Свят