Французите все по-често постят, но не винаги поради религиозни причини. Това е показало проучване, осъществено от социолога Жан Франсоа Барбе-Буве. Резултатите от това изследване са били публикувани от френския ежедневник «La Vie» («Живот»).

Според публикуваните резултати, 60% от запитаните постът е средство за изчистване и съживяване на организма от ежедневните наслагвания (48%), за  да се “възстанови мира в душата“ (41%) и да “се вслушаме в своето тяло“ (38%). 33 % от анкетираните твърдят, че постът им помага в духовното търсене на Смисъла.

Следват три причини (всяка е получила по 26 % от гласовете): “за да се постигне друго отношение към храната, да засилят вярата си“ и “постът като аскетично упражнение“. 10% от запитаните постят, за да намалят теглото си, същият процент от анкетираните се опитват чрез поста да се въцърковят.

Както показва проучването, голяма част (71%) от постещите са жени, като най-често (в 90% от случаите) са с полувисше или висше образование и са във възрастта от 45 до 59 години. 69% от постещите са християни, 3,5 изповядват други религии, 27,5% - атеисти.

 

Източник: http://www.blagovest-info.ru