На 10 февруари 2010 г. в университета в Баламанд (Ливан) беше открита XVI ежегодната конференция на Международния фонд „Единство на православните народи” на тема „Традиционните духовни и културни ценности като основа за устойчиво развитие”. В конференцията, с...

Read more: БПЦ - Българска Патриаршия