Съгласно проучване, проведено в САЩ от "The Barna Research Group", повечето от американците считат, че Иисус Христос по различни начини въздейства върху живота им

Така, 52 % от интервюираните са уверени, че Спасителят непосредствено въздейства върху мисленето им, емоциите им и чувствата им, съобщава сайт "Christian Post".

 

Всеки двама от пет считат, че Господ му говори с него чрез Свещеното Писание, когато четат сами или им чете някой друг.

Една трета от участниците в изследването считат, че Христос им помага в много жизнени ситуации чрез проповедите, които слушат, чрез особени жизнени обстоятелства или даже чрез чудеса, а също и чрез думи, изречени от други хора.

Всеки пети от анкетираните смята, че в живота си е имал преки контакти със Спасителя: ясно са чували неговия глас или шепот.

В хода на изследването са обхванати 1002 зрели хора, жители на САЩ, 67 % от които (примерно две трети) твърдят, че общуват с Иисус Христос под една или друга форма и тома общуване влияе върху живота им.

Интересно е, че анкетираните, сред които 72 % са  жени, 82 % протестанти и  79% хора, които имат консервативно отношение към политиката и обществения живот, също  признават, че общуват с Иисус Христос.

Допитването също е показало, че повечето от младите американци мислят, че не общуват с Бог, за разлика от представителите на по-старото поколение. Така, 72% от жителите на САЩ над 65 г считат, че общуват с Господ, същото потвърждават 70% от анкетираните от 46 до 65 години, 65% от респондентите във възрастта от 27 до 45 г. и 52% отговарят положително във възрастта от 18 до 27 г.