В края на миналата седмица Европейската комисия (ЕК) прие план за действие за по-голяма защита на непридружените непълнолетни лица, влизащи в ЕС, който обхваща общи стандарти за настойничеството и законното представителство. Целта на плана е да създаде общ европейски подход, с който да се гарантира, че решението относно бъдещето на всяко непридружено непълнолетно лице ще бъде вземано от компетентните органи във възможно най-кратки срокове, за предпочитане в рамките на шест месеца. Като приоритет държавите-членки следва да открият семейството на непридруженото непълнолетно лице и да следят вн...

Read more: Новини - ECON.BG