Брюксел, Белгия /КРОСС/ Всяка година милиони хора в ЕС стават жертва на дискриминация.  Според последното проучване на Евробарометър за възприемането на дискриминацията  етническият произход е най-честата причина за дискриминация в Европейския съюз (61 %), следвана от възрастта (58 %). 16 % от интервюираните заявяват, че са били обект на дискриминация през последната година, съобщиха от Европейската комисия. 
 
Въпреки това само половината от гражданите на ЕС знаят своите права в случай на дискриминация. За постигане на равнопоставеност и борба с дискриминацията в областите включени в Директивата за равно третиране, страните от ЕС създадоха съответни национални комисии - в България това е Комисията за защита от дискриминация (http://www.kzd-nondiscrimination.com ). Според споменатото проучване на Евробарометър, в България най -честата причина за дискриминация е възрастта (58 %), следвана от увреждане (47 %) и етнически произход (40 %).
От 2003 г. Генералната дирекция по заетост, социални въпроси и равни възможности към Европейската комисия провежда общоевропейска кампания за борба с дискриминацията основана на расова или етническа принадлежност, религия или вяра, физическо увреждане, възраст или сексуална ориентация. Информационната кампания „За различността. Против дискриминацията" популяризира положителните ефекти от разнообразието и предоставя информация относно законите срещу дискриминацията валидни в целия Европейски съюз. Много от дейностите включени в кампанията се организират на национално и местно ниво във всяка страна-членка на ЕС, с подкрепата на европейските институции. Те включват партньорства при организиране на национални събития, връзки с медиите, производство и разпространение на материали на кампанията на 23 езика и организиране на журналистически конкурс.

Read more: България