Българи в чужбина ще могат да осиновяват деца от домовете у нас по улеснена процедура. Това предвиждат поправки в Семейния кодекс. В момента правилата за българи и чужденци са еднакви. Приключването на процедурата по осиновяване за българи зад граница няма да зависи от правосъдния министър. Въвежда се и такса за вписване на осиновителите в регистри. Единственият мотив за това са "дейностите и разходите, осъществявани от Министерството на правосъдието". Подчертава се още, че служителите на ведомството проверяват документите на кандидат-осиновителите и дават насоки за отстраняването на евентуални пропуски, като изпращат писма в страната и чужбина. Размерът на таксите ще бъде определен от Министерския съвет. Новите изменения в Семейния кодекс предвиждат в регистъра за осиновяване да се вписват не само деца от социални домове, но и такива, които живеят в защитени домове. Разпоредбите ще влязат в сила със задна дата от 1 октомври 2009 г. Само преди няколко месеца наши...

Read more: http://www.novinar.net/news/nashi-emigranti-shte-osinoviavat-po-lesno-siratci-ot-balgariia_MzMwMTs2OA==.html