33702.p Всемирното Православие - ЦЪРКВАТА И ОБЩЕСТВОТО: ВЯРА НА ДУМАТА  За да може днешното общество да чуе гласа на църквата, тя следва още днес активно да присъства в най-различни средства за масова информация - от печатни медии, до Интернет блогосферата. До този извод стигнаха участниците в 4-ия международен фестивал на православните медии „Вяра и слово", който тези дни се провежда в руската столица.

Сегашният форум е посветен на темата за мисията на религията в съвременното общество и перспективите на нейното влияние върху светските хора. Активната социална дейност на Руската Православна Църква не само в руското общество, но и в света, я задължава да използва всички възможни средства за комуникация. Това не само че ще укрепи позициите на руското православие в света, но и ще активизира диалога между религията и обществото, смята Патриарх Московски и на цяла Русия Кирил:

 

 

 

- Главна задача на православните медии и църквата пред лицето на съвременното общество - секуларно, до голяма степен конфликтно ,подхранвано от идеалите на масовата култура и лъжливи стереотипи - е да подчертава онова, което е главно в човешкия живот. Църквата го прави чрез проповеди, но постоянни енориаши са малък процент от онези, които се отъждествяват с църквата. И затова именно чрез медиите може и следва да се обръщаме към всички съмняващи се, колебаещи се, към онези, които са в процес на интелектуален и духовен път.

В традиционните средства за масова информация - телевизията, радиото, вестниците - позицията на Руската Православна Църква днес присъства достатъчно пълно. Но своеобразна terra incognito за Московската патриаршия остава Интернет, а по-точно - социалните мрежи. А именно тук е възможно не само да се изразява своето становище по един или друг проблем, но и да се получи бърза „обратна връзка"

Друг проблем, който вълнува днес и Църквата, и обществото, е въпросът за морала и нравствеността при отразяването на едни или други църковни теми. Трябва ли да има някакви критерии и ограничения в създаването на статии и материали у всички, които професионално или не пише за църквата? Свещеникът от Нижни Новгород и участник на днешния форум Игор Пчелинцев е сигурен, че главен ограничителен критерий трябва да стане човешката съвест и общочовешките морални принципи. Православният свещеник е уверен, че ако всеки от онези, които днес в една или друга степен пишат за религията и нейното влияние върху обществото, отговорно се отнася към своите думи, тогава много от проблемите, съществуващи днес в междуконфесионалното общество, просто ще изчезнат. Защото често пъти конфликтите и недоразбиранията се раждат от обикновеното желание на хората да провокират конфликт, за да могат с любопитство отстрани да гледат - с какво ли ще свърши всичко това.

 

Източник - текст: Гласът на Русия  

Източник - лого: pravoslavie.ru