За финландското образование, което е сред тези с най-силни постижения, избрахме две истории на българи, които живеят там. 

Страната е на първо място по четене заедно с Корея, а от държавите има най-висок резултат по природни науки. Финландия планира да продава своето ноу-хау в образованието на други страни.

В началото на учебната година децата с помощта на учителя подписват договор с правила за поведение, които изработват сами. При нарушение учителят просто казва: "Това...

 

 

 dnevnik.bg Свят