Грузинската Патриаршия подложи на критика приетия от Грузинския Парламент закон за юридическия статут на действащите в страната религиозни обединения и посочи, че на властите в Грузия се пада цялата отговорност за последствията от това решение, съобщава Интерфакс.  

От Патриаршията преценяват, че приетият закон „противоречи на интересите на Църквата и страната”.  

Смятаме, че този закон ще доведе до отрицателни последствия в най-близко време, цялата отговорност за което пада върху властта, - се подчертава в заявлението.

Както беше съобщено, на 5 юли Грузинският парламент утвърди на второ и трето четене закон за юридическия статус на действащите в страната религиозни обединения, без да вземе под внимание позицията на  Патриарх Илия II, призоваващ да се преустанови приемането на този закон.  

Предстоятелят на Грузинската  църква поиска да се преустанови  разглеждането на въпроса за присвояването на статут на юридически лица на няколко религиозни организации в Грузия . Грузинският Патриарх нарече тази инициатива на Парламента неочаквана на фона на все още нерешения въпрос за принадлежността на грузинските църкви зад граница. Още повече че проектът бил утвърден с гласовете на 70 депутати. Опозицията не взела участие в гласуването, тъй като искала да се отложи разглеждането на въпроса.

Съгласно приетите изменения в Гражданския кодекс на Грузия, статут на  юридическо лица на публичното право могат да получат имащите исторически връзки с Грузия религиозни обединения или тези религиозни обединения, които имат такъв статут в страните от Съвета на Европа. В първоначалния вариант на законопроекта се посочвало, че става дума за Римокатолическата, Арменската апостолическа, Баптиската църква, ислямските и юдейските общини, но във вторник в текста били внесени поправки, и конкретни религиозни обединения не се посочват.

Законът е приет на фона на исканията както на парламентарната, така и на извънпарламентарната опозиция да бъде преустановено гласуването му и да се проведат обществени дебати и консултации с Грузинската Патриаршия.  

Междувременно представители на парламентарното мнозинство заявили на журналисти, че не им се удало да се споразумеят с представителите на Патриаршията.  Както пояснил депутатът Павле Кублашвили, Патриаршията искала максимално да бъде съкратен списъкът с онези религиозни обединения, които ще получат право да се регистрират като юридически лица на публичното право.

"Това е дискриминационен подход и ние се отказахме от него", - заявил той.