Св. Синод на Православната църква в Америка публикува документ, разясняващ причините за оставката на митрополит Иона (Пафхаузен) от поста предстоятел на Американската православна църква.

Заявление на Свещения архиерейски синод за оставката на митрополит Иона

16 юли 2012 г.

До свещенослужителите и всички верни чеда на Православната църква в Америка:

Ние до последно се съмнявахме дали си заслужава да огласяваме събитията, предизвикали оставката на митрополит Иона от поста Предстоятел на нашата Църква. Водеше ни искреното желание да пощадим достойнството му и да защитим невиновната страна. Знаехме, че решението ни ще породи много въпроси и че от нас ще искат обяснения. Освен това хранехме надежда, че митрополит Иона ще признае вината си за случилото се и за своето бездействие в дадената ситуация. Но думите и действията на митрополит Иона, последвали оставката му, свидетелстват, че той не се смята за виновен.

 

Защо помолихме митрополит Иона да подаде оставка?

В качеството си на глава на нашата Църква, за почти четирите години, митрополит Иона нееднократно постъпваше противно на здравия разум и желанието на братята си епископи, не спазвайки изискванията на „Принципите, нормите и процедурите по въпросите на сексуалната злоупотреба” (PSP), отказваше да изпълнява препоръките на църковните юристи и професионалните експерти при разследването на подобни случаи.

Най-тревожната и сериозна причина обаче, която в крайна сметка ни застави да помолим Митрополита или да подаде оставка, или да си вземе отпуск по здравословни причини и да премине курс на лечение, стана неспособността на Митрополита за правилна оценка и действия в критично важни дела на църковното управление, а именно несъблюдаването на „Принципите, нормите и процедурите по въпросите на сексуалната злоупотреба” и заплахата да причини сериозна вреда на още един човек минимум.

И макар че нямаме право да разгласяваме имена, дати и прочие подробности от случващото се, за да не причиним още по-голяма вреда, можем да заявим следното:

Скоро след избирането си на поста предстоятел на нашата Църква митрополит Иона еднолично прие в ПЦА свещеник, за когото беше известно, че постоянно злоупотребява с алкохола. За това знаеха мнозина, включително и самият митрополит. В нетрезво състояние този свещеник се държеше агресивно и нееднократно посягаше на жени. Известен е случай, в който той грабна нож, друг път пък стреля с пистолет, за което беше арестуван от полицията. Скоро след като митрополит Иона го прие в ПЦА, свещеникът беше отново арестуван и прекара три дни в ареста. А през 2010 г. една жена обвини този човек в изнасилване.

Митрополитът узна за тази история през февруари 2012 г., но се опита да я скрие от другите епископи и църковните юристи. Той реши да не провежда разследване и да не съобщава за случая в полицията. Не беше направено нищо от онова, което изискват „Принципите, нормите и процедурите по въпросите на сексуалната злоупотреба” по отношение на сексуалните посегателства, въпреки че този документ е задължителен за изпълнение. Научихме също, че някои хора са се опитвали да уговорят предполагаемата жертва и роднините й да не разгласяват случилото се, и че от тяхното мълчание зависело спасението на душите им. Митрополит Иона редовно, до миналата седмица, общуваше с един от тези, които се опитваха да уговорят предполагаемата жертва и роднините й да не съобщават в полицията. Освен това Митрополитът посъветва този свещеник да стане армейски свещеник, и нищо не каза на тези, които се канеха да го вземат на служба, нито за тази история, нито за проблемите с алкохола и агресията. Накрая Митрополитът реши да го премести в друга православна юрисдикция и, в край на краищата, даде разрешение за такова преместване, потвърждавайки, че за прехвърлянето не съществуват никакви канонични препятствия.

Ние започнахме разследване по обвинението в изнасилване и докато то не стане готово, нито потвърждаваме, нито опровергаваме дадения факт. С увереност обаче можем да заявим, че на предишните обвинения в неподобаващо за свещеник поведение митрополит Иона реагира далече не в съответствие със стандартите, приети в нашата Църква.

Дори ако пренебрегнем морално-етичната и канонична страна на въпроса, а също и вътрешно-православните взаимоотношения, в светлината на неотдавнашните углавни дела за сексуално посегателство в католическите епархии на Пенсилвания, Филаделфия и Канзас Сити, които получиха широка разгласа, действията на митрополит Иона могат да имат крайно неприятни последствия. Необходимостта от промяна беше отдавна назряла и ние се надявахме, че ситуацията ще се промени, когато след изследването и лечението през ноември миналата година Митрополитът обеща на Всеамериканския събор в Сиатъл строго да спазва лекарските предписания. За съжаление, той не изпълни обещанието си, и когато в края на юни ни станаха известни споменатите вече случаи, на нас не ни остана друг изход, освен да помолим Митрополита или да си вземе отпуск по здравословни причини, или да подаде оставка. Иначе Църквата рискуваше да заплати твърде висока цена от морална, човешка и юридическа гледна точка.

В продължение на няколко години митрополит Иона имаше практика да взима еднолични решения, без да се съобразява с мненията на другите епископи и въпреки препоръката на Свещения Синод и църковните юристи, което в крайна сметка и предизвика неотдавнашните проблеми. Действията на Митрополита доведоха до проточване на делото и до нови разследвания по отношение на Църквата, от което рязко нараснаха разходите на Православната църква в Америка за заплащане на юристи и адвокати. Всички тези финансови и юридически проблеми можеха да бъдат избегнати.

Митрополит Иона укриваше от другите епископи и от църковните юристи информацията за съдебния процес, както и факти, които биха могли и могат да доведат до нови по-нататъшни разследвания по отношение на Църквата.

Той самоволно контактуваше и предоставяше поверителна информация на адвокатите на противната страна за предстоящия съдебен процес и потенциално възможните разследвания, въпреки неколкократните предупреждения, че неговите действия могат да имат негативни последици за Църквата.

Освен това той предаде на странични лица вътрешния синодален отчет, съдържащ болезнени за Църквата детайли от многобройните проучвания по обвинения в сексуален тормоз. Това може потенциално да доведе до разкриване имената на заподозрените и предполагаемите жертви. Тези, на които са били предадени материалите от отчета, продължават да задържат незаконно в себе си тези строго конфиденциални документи, което заплашва нашата Църква с допълнителни юридически проблеми.

Всичко казано по-горе е основано върху документално отразени думи на самия Митрополит, казани от него по време на многобройните заседания на Св. Синод и Митрополитския съвет. Не можем да публикуваме тези материали, тъй като членовете на Митрополитския съвет са свързани с юридически и морални задължения да не разгласяват информацията за хода на разследванията. При това ние си сътрудничим с правозащитните органи и ще продължаваме да правим това и в бъдеще.

Молбата ни към митрополит Иона да си вземе отпуск по здравословни причини или да подаде оставка е резултат от многократно повтарящи се спорни и самоволни негови решения и действия, свидетелстващи за неспособността на Митрополита да постъпва правилно и да се съобразява с мнението на другите епископи. Митрополитът избра да подаде оставка и направи коментар, че тази стъпка е предизвикана от политически игри и вътрешни настроения сред членовете на Св. Синод. Точно обратно – останалите членове на Св. Синод напълно единодушно бяха учудени от действията на Митрополита. Искаме още веднъж да подчертаем, че макар и последните събития да представляват най-голямата опасност за Църквата, те са крайното звено от дългата верига неправилно решения, които вече причиниха немалко вреди на Църквата. Смятаме, че независимо от способността или неспособността за съвместна работа, както и недостатъчните административни навици, и отказът да се изпълняват предписанията на лекарите, те сами по себе си не са причина за молбата ни за оставка на Митрополита, но са тясно свързани с последствията от действията му.

Дълг на всеки епископ на Православната църква в Америка е да пасе повереното му стадо Христово, да бъде верен и благоразумен домоуправител на поверената на грижите му Църква. След събитията от последните няколко седмици всеки от нас и всички ние заедно, целият Свещен Синод, единодушно разбрахме, че няма да успеем да изпълняваме да по-нататък пастирските си задължения, ако не помолим митрополит Иона да напусна поста си.

В интернет и в частни разговори се разпространяват най-различни слухове за причините за оставката на митрополит Иона. Някои уверяват, че оставката му била свързана с етичните и политическите възгледи на Митрополита, които той не се боял открито да изразява и които не съвпадали с възгледите на църковното мнозинство, т.е. с така наречените „културни войни” На заседанията на Св. Синод или на Митрополитския съвет никога не е възниквало разногласие от подобен род. Такива въпроси са били обсъждани, но заявленията и действията на Св. Синод нагледно потвърждават привързаността на неговите членове към традиционните православни възгледи за етика и морал. Подобни слухове за мотивите, стоящи зад оставката на Митрополита, просто не съответстват на действителността. Причините за оставката на митрополит Иона са описани подробно в даденото заявление.

Продължаваме да се молим за душевното благополучие на митрополит Иона, в същото време, когато неговите колеги епископи са се погрижили за материалното му благополучие. Митрополитът сега няма никакви задължения към Църквата, и той може изцяло да посвети времето на себе си и на своето семейство. При това той ще продължава да получава заплатата си поне до следващото заседание на Синода през октомври.

Просим вашите молитви за Църквата, за нейните свещенослужители и всички верни чеда и за мисията й в този свят.

Св. архиерейски Синод на Православната църква в Америка