Troitskaya_charch Всемирното Православие - МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ ЮВЕНАЛИЙ: КОЛЕДА – ПРАЗНИК НА НАДЕЖДИТЕРуската православна църква, която живее по юлианския календар, отбелязва Коледа през нощта на 6 срещу 7 януари. В навечерието на този празник митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий се обърна към слушателите на „Гласът на Русия” с добри пожелания:

- Коледа – това е празник на надеждите и спасение на хората от техните грехове, на тържеството на мира и благата воля, и затова искам да пожелая на всички да укрепват вярата си в извършването на добро. В Свещенното писание е казано, че само Господ е неизменен. В света стават непрекъснато промени. И е необходимо ежедневно трезвомислещият човек, а още повече вярващият, да размишлява за тях задълбочено. Да си спомним Апостолското слово: внимавайте, постъпвайте предпазливо, не като неразумни, а като мъдри хора, ценейки времето, защото дните са лукави. Това е указание за необходимостта да не си губим напразно времето, а да израстваме духовно колкото и сложни и противоречиви да са заобикалящите ни обстоятелства.Това е главното, а промените, както и по-рано, ще се редуват. Главното е да не се смущаваме и да виждаме в живота централния му смисъл.

2012 година беше сложна за живота на църквата и нейните вярващи. Антицърковните кампании, разгърнати не само в Русия, но и в целия свят, нарастващата християнофобия, излишната секуляризация на обществото – всичко това и много други неща трябва да обединяват всички християни независимо от конфесиите в защита на техните духовни ценности. Такъв пример днес показаха Руската православна църква и полската Римско-католическа църква, подчерта православният архиерей:

- По време на визитата на партиарх Кирил в Полша сред другите теми бил обсъден и въпросът за съвместно противопоставяне срещу нравствената и духовната деградация на обществото, срещу нападките против църквата. В посланието, подписано в Полша, в частност, се казва, че често се сблъскваме с враждебно отношение към Христос, към неговото Евангелие, кръста, а също с опити църквата да бъде отстранена от обществения живот. Затова днес, въпреки запазващите се разногласия, православните и католиците обединяват усилията си за противопоставяне не само срещу насочената срещу тях враждабност, но и срещу тенденциите, разрушителни за благополучието на обществото.

Митрополит Ювеналий особено подчерта, че не трябва да очакваме, че всички трудности и проблеми ще се решат мигновено, но трябва да се надяваме, че всичко някога с Божията помощ ще се уреди:

- Именно затова ние няма да ослабваме дейността си и с Божията помощ ще преодоляваме препятствията, с които се сблъскваме. Искам да пожелая на всички Вяра, Надежда и Любов.

 

Източник:  http://bulgarian.ruvr.ru