Св. Амвросий Оптински (1812-1891 г.)

10.10_sv_Amvrosij Всемирното Православие - СЪВЕТИ КЪМ СЪПРУЗИТЕ

ЩАСТИЕТО СЕ ОСНОВАВА НА СТРАХА БОЖИЙ

Поздравявам те за новобрачните, а N — за новата съпруга... Сърдечно им пожелавам взаимен съпружески съюз и мир, а на теб - утешение от тяхната благопокорност и заслужена почит и уважение, както прилича на родители от благоразумните им и послушни деца. Вие тримата винаги трябва да помните и да не забравяте, че само тогава животът ви ще минава мирно и благополучно, когато не се забравяме и не забравяме Бога, нашия Създател и Изкупител и Подател на временните и вечни блага.

 

Да не Го забравя човек пък означава да се старае да живее по Неговите Божествени и животворни заповеди, а при нарушаването им, поради нашата немощ, искрено да се кае и веднага да се погрижи за поправяне на грешките си и отстъпленията от Божите заповеди.

Всеблагият Господ да ни утвърди на спасителния Си път!


СЕМЕЙНИТЕ ТЕГОТИ

Семейните теготи трябва да се понасят като доброволно избран от нас дял. Скритите мисли тук са по-скоро вредни, отколкото полезни. Спасително е единствено това човек да се моли на Бога за себе си и за семейството си, Той да направи полезното за нас по Своята свята воля.

От душа ви пожелавам всичко онова, което сте изразили в краткия ви послепис, относно истинското разбиране на нещата и кроткото отнасяне с другите, и благодушното понасяне на скърбите, и благоразумната реакция на човешките интриги и козните на изконния враг. Спомняйте си царя пророк Давид, който с Божия помощ, преминавайки през подобни обстоятелства, написа: „Твърдо се уповавах на Господа, и Той се наклони към мене и чу моите вопли; извлече ме от страшния ров, от тинесто блато, постави на камък нозете ми и утвърди стъпките ми; и вложи в устата ми нова песен – хвала на нашия Бог (виж Псалом 39).


БЕЗ СБЛЪСЪЦИ НЯМА КАК ДА МИНЕ

Пишеш ми за случая, който ви е направил на всички неприятно впечатление. Какво да се прави? Старите хора отдавна са разбрали, че век без изпитания няма да преживееш, и са добавили, че два глинени съда на едно място се почукват, а камо ли хората, които живеят на едно място да не се сблъскат. Това става най-вече от различните възгледи за нещата: един мисли, че работите трябва да се развиват така, а друг иначе, единият е убеден в своите си понятия, които му се струват твърди и основателни, другият път вярва в своите си разбирания. Ако в първоначалното правило на аритметиката едно и едно е равно на две, в третото правило пък две умножено по две е вече равно на четири; ако работата дойде до дробите, тогава ще се окажат цифри отгоре и отдолу, а посред тях черта: така става и в човешките дела. Ако много ги раздробяваш, ще се окаже, че е възникнало неудобство, и отгоре, и отдолу, с някаква преграда по средата.

Както ти писах и говорих преди, и сега ти казвам: ако вярваш в Промисъла Божий и се надяваш на всесилната Божия помощ, тогава няма да срещаш никакви неудобства … и винаги ще имаш възможното душевно спокойствие. Когато пък започнеш да се грижиш за това, което няма как да стане (понеже предположенията в голямата си част са неверни и погрешни), само напразно ще се терзаеш.

Струва ти се, че изведнъж са ти отказали. От писмата, които получавам, не виждам и намек за това и не мисля, че са постъпили така с теб, уж поради някакви особени непредвидени обстоятелства. Малко ли е това, че хората са ти предложили: това невинаги се оценява. <...>

Съветвам те да държиш златната среда в отношенията с млади и стари, стараейки се да не настояваш на своето и да вършиш това от задълженията си, което би било възможно според обстоятелствата, като се ръководиш от страха Божий и съвестта си.

Призовавам върху тебе Божия мир и благословение, с искрено благопожелание за всичко, което е душеполезно за теб, към външните пък неудобства ще трябва да бъдем търпеливи.

НУЖНО Е ТЪРПЕНИЕ

Очаквала си успокоение, а си получила огорчение. Какво да се прави? Не унивай, а се утешавай с мисълта, че не си по-добра от светия цар Давид, който през целия си живот търпял семейни раздори и скърби, стократно по-големи от твоите. Няма да описвам подробно, само ще кажа, че синът му Авесалом решил да свали баща си от царския престол и се опитал … да го убие. Но свети Давид искрено се смирил пред Господа и пред хората, без да отхвърля досадните укори на Семей, а осъзнавайки вините си пред Бога, смирено казвал на другите, че Господ е заповядал на Семей да злослови Давида. Заради това смирение Господ не само го помилвал, но и му възвърнал царството.

...Длъжни сме да бъдем разсъдителни, тоест трябва преди всичко да се грижим да получим Божията милост и вечното спасение, а не за това да си върнем предишното царство, тоест временните блага, които са изпаднали и изпадат от отслабените ръце на сина. Впрочем, Господ е силен да го изправи, само щом той поиска да се преклони под крепката Божия десница. Нужно е смирено и с вяра да молим Бога да смири и него, и нас.


ДОВОЛСТВОТО РАЗВАЛЯ ХОРАТА

Що се отнася до N... думите ни са предадени вярно, че О. А. ви е съветвала да я изплашите с манастир, за да се удържи от опита да се върне при родителите си, поради известната причина. Слава Богу, че N... е останала ... да живее с мъжа си, макар и в нужда; но доволството и изобилието разваля хората. Мазната храна, според пословицата, прави и животните придирчиви.


ЗА ЗАБРАНАТА ЗА РАЗВОД

N ви казва, че разводът между съпрузите е забранен от Господ Иисус Христос. Да прочетем думите на Самия Господ: „Аз пък ви казвам: който напусне жена си, не поради прелюбодеяние, той я прави да прелюбодейства” ат.5,32).

От това всеки може да види, че Господ забранява развода не безусловно. Ако съпрузите са си верни един на друг, тогава не трябва да се развеждат; в противен случай обаче не е удобно да се свързват. Това правило следва и светата Църква <...>УТЕШЕНИЕ НА ЕДНА НАПУСНАТА ЖЕНА

Пишеш, че мъжът ти те е отпратил, и като не можеш да намериш истински пристан, какъвто би желала, скърбиш, затова си решила да прибегнеш към Бога и да Го молиш, според евангелските слова: „Искайте, и ще ви се даде…” Добре, ето искай, проси, без да се съмняваш и с търпение, и ще получиш.

Но бъди благоразумна в молбата си, какво искаш. Той е казал: „Търсете първо Царството Божие и неговата правда, и всичко това (тоест временното, житейското) ще ви се придаде”. Учи ни да се молим така: “...да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята воля”... и “влезте през тесните врати в Царството Небесно”. А свети апостол Иаков казва: “Нямате, защото не просите, просите, а не получавате, защото зле простите, - за да го разпилеете във вашите сладострастия”.

И така, проси от Господа търпение — и Той ще ти даде и ще те укрепи на пътя, който води към Небесното Царство. Той говори: „Аз Съм пътят и истината”. Ти не знаеш Божиите намерения за теб, затова се моли: да бъде над тебе Неговата Свята воля, на която и възложи смирено упованието и надеждите си.


ЗА МЪЖА ПИЯНИЦА СЕ МОЛИ НА БОГА

Мъжът ти се е предал извънредно много на винопиенето, а ти се отнасяш жестоко с него, биеш го, когато не е трезвен. С боя нищо няма да постигнеш, а ще стане още по-зле. По-добре се моли с вяра и усърдие на свети Йоан Кръстителя Господен и на мъченик Бонифаций, по молитвите на своите угодници Всеблагият Господ да го отвърне от гибелния път…и да го върне на пътя на трезвения въздържан живот.

БРАКЪТ МЕЖДУ РОДНИНИ

Питаш за брака на племенника и племенницата на родствени лица, казвайки, че вече е позволено. Какъв е смисълът, че разрешават. Те няма да имат съпружеско щастие; а и децата ще страдат от неизличима болезненост…, затова не мога да посъветвам да се решат на подобен брак.


НА КАТОЛИКА, ЖЕНЕН ЗА ПРАВОСЛАВНА

Ако сте съгласен да приемете истината на православието, би следвало да я приемете без всякакви условия, като истина. А вие пишете: “Аз съм готов да изпълня желанието на жена ми, но само в този случай, ако, принасяйки убеждението си в жертва, я видя напълно здрава”.

Ще ви кажа, че това условие е съвсем неуместно, защото болестта на жена ви, може би, е причинена по ваша вина: или не сте почитали празниците в съпружеските си отношения, или не сте съблюдавали съпружеската вярност, заради което жена ви е наказана с болест, тъй като на мъжа му е приятно жена му да е винаги здрава. Ако се постараете искрено да изправите живота си и искрено да приемете истината на православното изповедание, то силен е Господ да възвърне здравето на вашата съпруга, само ако това ще бъде полезно за двама ви. Всеблагият Господ винаги устройва само полезното, душеполезното и спасителното.

Господ казва за Себе си в Евангелието: “Аз съм пътят и истината, и животът”. Молете се искрено и с вяра във Всеблагия Господ да ви изведе на верния път на спасението.