151898.p Всемирното Православие - 70 ХИЛЯДИ ХРИСТИЯНИ СА БИЛИ УБИТИ ЗА ВЯРАТА ПРЕЗ 2013 Г.Най-малко 70 000 християни са били убити за вярата през 2013 г., съобщава Седмица.Ru, позовавайки се на интервю пред Радио „Ватикана” на италианския социолог, координатор на „Обсерваторията за религиозна свобода” Масимо Интровине

Според миналогодишната статистика убитите през 2012 г. християни са били 100 000. Сегашната ситуация е не по-малко драматична.

През последните години в най-опасните за християните държави няма никаква положителна промяна.

 

Преследванията на християни в Африка в настоящия момент не са включени в статистиката, доколкото тук главен мотив за преследване е най-често принадлежността към етническа група, а не към религиозна община. Противоречивите данни от африканския континент се нуждаят от допълнителни изследвания. В частност, трябва да се отговори на въпроса: Дали убитите в Конго и Южен Судан християни са жертви на преследвания за вярата или не?» Известният статистик Тод Джонсън отговаря утвърдително на този въпрос. Масимо Интровине, обаче още не е включил данните от Африка в отчета. Окончателният вариант на документа ще излезе в началото на 2014 г.

Доклад на правителството на САЩ за глобалната ситуация със свободата на вероизповеданията отбелязва сред най-злостните нарушители страни като Бирма, Китай, Еритрея, Иран, Северна Корея, Саудитска Арабия, Судан и Узбекистан.

В най-опасните за християните страни не се е случила никаква положителна промяна през последните години, смята Интровине. «Според мен най-проблемното място си остава Северна Корея. Причината е в това, че християните тук се убиват произволно, но винаги с обвинението, че са християни», — заявява социологът.

Крайно сложно стои въпросът със съвместното съществуване на религиозните общини в държави като Нигерия, където, независимо от сериозните усилия на правителството да подобри ситуацията, липсват очакваните резултати.

Масимо Интровине споменава също за преследвания на християните в западния свят, където определите сили искат да изтласкат религията от обществената в частната сфера..

Ватикана, 1 януари 2014 г.