С благословението на Клинския архиепископ Лонгин

0672 Всемирното Православие - ЦАРИГРАДСКАТА ИКОНА НА БОЖИЯТА МАЙКА

Чудотворният Цариградски образ на Божията Майка е известен от 1071 година.
Чества се на 25 април (08 май) и на 18 (30) септември.История на иконата

"През 1453 г. Константинопол бил превзет от турците. Малко преди това епохално и тъжно събитие тук пребивавал преподобни Евфросин Псковски. От "Втория Рим" на Псковска земя той донесъл благословение от Патриарха — чудотворната Цариградска икона на Божията Майка.Не е известно как и при какви обстоятелства се е появила Цариградската икона на Божията Майка. Ето какво пише Е. Н. Погожев (Поселянин) (1870—1930 г.) в книгата «Богоматер. Описание на Нейния живот и чудотворните Й икони»: "Тази чудотворна икона е нарисувана, според преданието, от евангелист Лука. За първи път се е появила на 25 април 1071 г. Други сведения за нея не са намерени. Копие на иконата се намира в Москва, в енорийската църква „Успение на Пресвета Богородица”, на ул. „Малая Дмитровка”. Съществуват и други копия на Цариградската икона – в Елеазаровския манастир в Псковска епархия, на 25 версти от Псков, и в село Нижерово, Ростовски окръг, Ярославска губерния..."

Съществува освен това мнение, че иконата се е появила през 1051 г., и дори че е била пренесена от Рим в Константинопол. Ако се вярва на това предание, може да се стигне до следното заключение: Цариградската икона на Божията Майка е била пазителка на Рим, а след (или малко преди) отпадането му от Православието (през 1054 г.) се е озовала в Константинопол, а след като Византия е приела Флорентинската уния (1439 г.) се е преместила в Светата Рус, а именно — в Спасо-Елеазаровския манастир.

Не е известно дали преподобни Евфросин е пренесъл в Псковщина самия оригинал на Цариградска икона или копие от нея. Причина за това е, че обителта след пренасянето на иконата е била нееднократно подложена на вражески нападения, и по време на един от тези грабежи (този път манастирът бил нападнат от шведи) тя била открадната заедно с други ценности от обителта. Но има предание, според което корабите, на които шведите се опитали да натоварят плячката, потънали в Псковското езеро, близо до вливането в него на река Толба. Така иконата безвъзвратно изчезнала. .

В настояще време в манастира се намира относително ново (но дореволюционно) копие на чудотворната Цариградска икона на Божията Майка. В годините на гоненията то е било спасено от стареца Николай Гурянов от остров Залита и предадено в Спасо-Елеазаровския манастир, когато той започнал да се възражда. Има сведения, че до разграбването на манастира през 1918—1920 г. в него е можело да се види и древно копие на иконата, датирано към края на XV век. През 1929 г., според уверенията на специалисти, то се е намирало в Псковския музей, но по-нататъшната му съдба е неизвестна. Възможно е и досега да е някъде из музейните хранилища."

 Тропар на Божията Майка пред Нейната чудотворна Цариградска икона, глас 1:

Возсия нам, яко солнце светозарное от востока в велелепии. /
Твоя, Владичице, икона, /
озаряющи чудес сиянием преславно всех, приходящих к ней с верою и любовию /
и молящихся усердно к Твоему, еже о Сине Твоем и Бозе, величию. /
Слава Богу, Евфосином сию давшему нам! /
Слава Приведшему ю от Цариграда! //
Слава Дающему тою всем исцеления.

(Възсия за нас, като светозарно слънце от изток, във велелепие, Твоята икона, Владичице,озаряваща преславно със сиянието на чудесата всички, които пристъпват към нея с вяра и любов и се молят усърдно на Твоето и на Твоя Син и Бог величие. Слава на Бога, Който проводи Евфросин да ни я донесе, слава на Този, който ни я изпрати от Цариград! Слава на Даващия чрез нея на всички изцеления.)Кондак на Божията Майка пред Нейната чудотворна Цариградска икона, глас 8:

Препрославленная Вишняго Матер /
созивает к песнопению нас Своего образа пришествием от Цариграда /
и возбуждает зрением того на подвиг, /
побеждати сопротивних силу /
и к Ней, яко нашея радости виновней, пети: //
радуйся, Невесто Неневестная.

(Препрославената Майка на Вседържителя ни призовава да възпеем Нейната икона, дошла от Цариград, и съзерцавайки я, ни приканва към подвиг, за да побеждаваме вражите сили, и към Нея, като виновница за нашата радост, да викаме: радвай се, Невесто Неневестна).Акатистът на Цариградската икона на Пресвета Богородица е неизвестен.

Молитва към Пресвета Богородица пред Нейната чудотворна икона „Цариградска”:

Към Тебе, Пресвета Госпоже Богородице, ние, недостойните Твои раби прибягваме: Защото Ти, Преблага, си едничка незлобива и всемощна Ходатайка и Непосрамваща Застъпница пред Твоя Син - Христос, нашия Бог, за нас, грешните.

Защото твърде много преогорчихме Неговата благост с престъпване на Божествените Му заповеди. Няма грях, който ние, непотребните, да не извършихме, отхвърляйки всеки страх, поради това и от Духа на благодатта и дара на преестественото синовство отпаднахме и станахме достойни за всяко отхвърляне и наказание. И Твоята милост и даровете Ти, Преблага Застъпнице, ние безумните, забравихме, и станахме недостойни за Твоето милосърдие.

Колко пъти, Пречиста, обещавахме да се поправим от злото, пред Теб, Госпоже Богородителнице, Която умоляваше Твоя Син и наш Бог, а ние Твоето майчинско към Него за нас, грешните, застъпничество и ходатайство сметнахме за нищо, бидейки неблагодарни и злонравни. Сега сме покрити със срам и не сме достойни да погледнем към пречистия Твоя образ, пред който предстоим.

Но, о светлина на душите ни, светло огледало на Божията благост! Знаем колко може Твоето майчино дръзновение към Христос, нашия Бог, знаем, че никой, който е прибягнал към Тебе, Добросърдечната, с покаяние и умиление, няма да бъде посрамен, или призовавайки Теб, Пречистата, няма да си тръгне нечут от Тебе: почита Те Твоя Син, Богоневесто, като Своя Майка и милостиво приема молитвите Ти.

Поради това се ужасяваме да погледнем с осквернените си душевни очи към светлината на Твоята страшна и Богоподобна слава, но като прикланяме коленете на душите и телата си, молим Те, Боголепна Марие, като Майка и Царица наша: умилостиви се към нас, непотребните Твои раби, и, като познаваш целия ни живот, потърси ни, погиващите, просвети нашия ум със светлината на Твоето Богопознание, та, като бъдем озарени от него, всеки лош помисъл и всяко безсрамно деяние до край на отсечем, с цялото си сърце да възлюбим Господните заповеди и да започнем непорочно да ги следваме.

Прекрати еретическите вълнения, разпръснатите събери, заблудените върни в едното стадо на Твоя Син, Христос нашия Бог, старците подкрепи, младите вразуми, вдовиците и сираците защити, боледуващите изцели, страната ни с мир огради и навеки запази, дарувай ни преуспяване във вярата и добрите дела през всичките ни дни. По-рано отишлите си отци и братя наши в светлите райски селения на праведните упокой, с тях и нас всички в покаяние и изповед приеми и причисли, та и ние, Преблага наша Застъпнице, Богомайко и Владичице, като се спасим по Твоето ходатайство, възхвалявайки Те, да прославим с всички светии пречестното и пресвято име на Отца и Сина, и Светия Дух, Единия в Троица прославян Бог, сега и винаги, и во веки веков. Амин.Величание пред чудотворната икона на Божията Майка Цариградска:

Величаем Тя, /
Пресвятая Дево /
Богоизбранная Отроковице /
и чтим образ Твой святий, /
имже точиши исцеления //
всем с верою притекающим.

(Величаем Те, Пресветая Дево, Богоизбрана Отроковице, и почитаме Твоя свят образ, от който изливаш изцеление за всички, които се притичват с вяра).

Информацията е предоставена от църковния четец Алексей Потупин, 25 април (8 май) 2012 г., Дюселдорф-Бенрат.

Източник: http://bogorodiza.blogspot.com