logo125 Всемирното Православие -  21-ВАТА ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ НА ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ ПО ПРАВОСЛАВИЕ - 25-30 ЮНИДнес приключва 21-вата Генерална асамблея на Интерпарламентарната асамблея по православие - 25-30 юни  2014 г., която се провежда в Москва. Българската парламентарна делегация, която взе участие във форума огласи приветствие до организаторите и участниците в Асамблеята от името на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит в което се казва:

 До

Организаторите и участниците в

21-вата Генерална асамблея на

Интерпарламентарната асамблея по православие - 25-30 юни  2014 г.

МОСКВА

 

Уважаеми дами и господа,

Братя и сестри,

Радостен съм от свое име и от името на Светия Синод на БПЦ да приветствам, вас,  организаторите и участниците в този висок форум, приел като своя мисия да утвърждава и разпространява в нашето общество изконните православни ценности.

В едно общество, в което продължават да се ширят насилие, безчовечност, омраза и е все по-голяма девалвацията на традиционните нравствени ценности, ние, православните християни, не можем да не изразяваме своята тревога и да напомняме на света непреходните евангелски истини, съхранени в пълнота в светото Православие. Нашата християнска съвест ни задължава да призоваваме всички, независимо от политическата им окраска, социално положение и националност, да се придържат към тези ценности във всяко време и при всички обстоятелства, а Евангелските принципи да ръководят хората във всичките им дела.

Свободата е висше благо за човека, дарена ни от Самия Бог, но тя без нравствено начало се превръща в произвол и води до деградация и разруха както на личността, така и на обществото. По-доброто бъдеще на човечеството е немислимо без високи идеали и светоглед, основан на вярата, морала и нравствеността. Благоденствието и мирът в едно общество са немислими, ако Божията правда - животът по съвест - не се въдвори на всички нива и във всички сфери на обществения живот: в междуличностните отношения, семейството, трудовите колективи, държавата, международните отношения, ако честността не стане норма в политиката, икономиката и управлението на страната, ако общото благо не стане лично дело и убеждение на всеки, независимо на кое стъпало на социалната йерархия се намира.

Когато гражданите и хората във властта в своите решения и действия са ръководени не от братолюбие, а от омраза, желание за мъст, лични интереси и амбиции, властолюбие и гордост, не можем да се надяваме на по-добри дни. Ние няма да се уморим да призоваваме към братолюбие, защото любовта е основата и законът на битието.

Църквата, която зачита всяка власт и обществено устройство като дадени от Бога, за да има относителен ред в обществото и за да се ограничават, макар и външно, проявите на злото, ясно си дава сметка, че всяка земна власт и обществен порядък ще бъдат повече или по-малко несъвършени, защото са дело на немощни човеци. В стремежа си към по-съвършено обществено устройство през цялото протежение на човешката история една форма на управление се е сменяла с друга и този процес неминуемо ще продължи, докато не се утешим в Царството Божие. Но всички участници в обществените процеси трябва да помнят, че пред Божието лице са делата, мислите и намеренията ни и пред Неговия нелицемерен Съд ще даваме отчет за тях, а „комуто е много дадено, много и ще се иска, и комуто много е поверено, от него повече ще се изисква” (Лука. 12:48).

Като пожелавам успех на настоящата асамблея, избрала за свой предмет на дискусии темата „Парламентарната демокрация – християнството – православието:  ценности и значение”, призовавам Божието благословение над всички вас, за да дадат усилията ви добри плодове!

 

25.06.2014                                                                 НЕОФИТ

София                                                                Патриарх Български