203054.p Всемирното Православие - САЩ: РЕЛИГИОЗНИТЕ ЛИДЕРИ ПОДПИСАХА ПИСМО «В ЗАЩИТА НА БРАКА И ПРАВОТО НА РЕЛИГИОЗНА СВОБОДА»Новото определение на понятието «брак», включващо не само съюза между мъжа и жената, ще има сериозни последствия, предупреждава Епархиалният Синод на Гръцката Архиепископия в Америка (Константинополска Патриаршия), възглавявана от Американския архиепископ Димитрий (Тракателис).

Както събщава “Greek Reporter”, няколко дни преди Върховният съд на САЩ да разгледа въпроса за предоставяне права на щатите да определят брака само като съюз между един мъж и една жена, повече от тридесет религиозни лидери, представляващи десетки милиони граждани на САЩ от различни религиозни общности в страната, потвърдиха твърдата си подкрепа на традиционния брак и религиозната свобода.

Писмото, озаглавено «В защита на брака и правата на религиозната свобода: потвърждение на общото свидетелство», беше публикувано на 23 април и адресирано до всички държавни служители.

Американският архиепископ Димитрий, председател на Асамблеятана каноничните православни епископи в Северна и Централна Америка, подписа откритото писмо от името на Епархиалния Синод.

«Православната Църква изповядва, че бракът е свещен институт между един мъж и една жена, и твърдо вярва, че защитата на религиозната свобода способства за формиране на стабилно и свободно общество. Надяваме се и се молим това писмо да вдъхнови и други хора, особено държавните служители да приемат и изповядат тази ценност», - заяви архиепископ Димитрий.

«За съжаление, обстоятелствата сочат, че далеч не винаги децата се възпитават от двама родители: и от любяща майка, и от любящ баща. Но ние сме убедени, че бракът, разбиран като съюз между един мъж и една жена, предлага оптимални условия за раждане и възпитаване на децата. По тази причина нашето мнението е, че Църквата и обществото трябва да се трудят заедно за укрепване на уникалните семейни връзки на мъжа и жената в брака», - заявяват авторите на посланието.

Религиозните лидери подчертаха и необходимостта от взаимно уважение: «Правителството трябва да защитава правата на тези, които се придържат към особени възгледи за брака – така че те да могат да изразяват убежденията си, без да се страхуват, че ще бъдат тормозени за това, изтласквани до социалното дъно и необосновано обвинявани, че техните ценности уж провокират враждебност и омраза към другите».

«В това и във всичко останало, което правим, сме мотивирани от нашия дълг на любов към Бога и към нашия ближен Тази любов се разпростира включително и до всички тези, които не са съгласни с нас по този въпрос. Благополучието на мъжете и жените и ражданите от тях деца ни подбужда да застанем зад дефиницията на брака само като съюз между мъжа и жената», - се казва в обръщението на религиозните лидери в заключение.