1 Всемирното Православие - КОМЮНИКЕ НА VІІІ СРЕЩА НА МЕЖДУПРАВОСЛАВНАТА МРЕЖА ОТ ИНИЦИАТИВИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕЛИГИИТЕ И ГИБЕЛНИТЕ КУЛТОВЕVІІІ СРЕЩА НА МЕЖДУПРАВОСЛАВНАТА МРЕЖА ОТ ИНИЦИАТИВИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕЛИГИИТЕ И ГИБЕЛНИТЕ КУЛТОВЕ

17-20 септември 2015 г.

Любляна, Словения

К О М Ю Н И К Е

Осмата междуправославна среща на Мрежата от инициативи за изследване на религиите и гибелните култове се проведе от 17 до 20 септември 2015 г. в Отечец, близо до Любляна, Словения, с благословението на Негово Светейшество Сръбския патриарх г-н Ириней и гостоприемството на митрополита на Загреб и Любляна г-н Порфирий. Срещата имаше за тема наболелите въпроси: "Култове – новоезичество – секуларизация: опасности от разрушаване на православното християнско мислене". Освен това срещата се фокусира върху наболелия и важен въпрос: "Проникването на ислямизма в Европа и бъдещето на християнството в Близкия Изток."

В тази междуправославна среща взеха участие представители на почти всички православни църкви: патриаршиите Вселенска, Антиохийска, Йерусалимска, Руска, Сръбска, Румънска, Българска, на автокефалните църкви на Кипър, Гърция, Полша, Албания, както и членове на православни родителски инициативи и специалисти-изследователи, които се занимават с противопоставяне на сектите.

Съдържателните и добре структурирани доклади на опитните специалисти-докладчици дадоха възможност за широко обсъждане и многостранен и задълбочен анализ на темата.

А. Уточни се, че ислямът, разбира се, не е в числото на разрушителните култове. Но дейността на крайния ислям, главно заради неговия радикализъм, има същите гибелни последствия като сектите, дори повече от тях. Крайният ислям цели да наложи своя начин на вярване, нрави и живот с всички средства на грубото насилие. Тази тактика има за последица разрушаването на християнски светини и техните свещени символи, а християните са подложени на изолация, затвор, насилие над честта им и потресаващи екзекуции, в резултат на което има опасност да се прогонят цели християнски общности от родните им места, които те обитават от векове. И това до голяма степен вече се случва.

Участниците в срещата отправят призив към всички, които могат да помогнат за противопоставяне на това трагично явление, и предлагат да се постигне пряко сътрудничество на междуправославно и междухристиянско равнище, но също и с представители на умерения ислям, за да се обсъди цялостният проблем и да се намери съвместно решение.

Б. Във връзка с новоезичеството се изтъкна, че в основата си то представлява нова форма на древното езичество, т. е. на вярата и почитането на идолите като богове. Подчерта се, че течението новоезичество е неразривно свързано с философията на „Нова епоха“ (New Age); че в наши дни неговата дейност особено се е засилила; че се отличава с пристрастна агресивност срещу Иисус Христос, Неговата Църква и светиите. То системно се стреми да представя християнството като един уж фанатичен гонител на древната култура на народите и същевременно да предлага на човешките общества предхристиянски начини на живот, където ще господстват всички греховни страсти, както са изразени в измислените персонажи на различните езически божества. С разпространението на новоезичеството се подкопават основите на единството и достойнството на обществото, а настойчивото му изтъкване допринася за възраждането на краен и опасен национализъм.

В. Във връзка със секуларизма се подчерта, че той е най-опасният враг на Църквата, защото действа „в стените на града“. Осветскостяването, т. е. мисленето на чисто духовни въпроси по светски начин и живеенето противно на евангелския и светоотеческия начин на живот, се отразява върху личността на християнина, който в даден момент живее като църковен човек, а в следващия – като светски. Всичко това съвсем ясно показва сериозността и непосредствената опасност от разрушаване на православния начин на мислене и поведение.

Православната среща стигна до заключението, че в тези критични времена всички православни християни сме призвани в светлината на благовестието и на светиите да си сътрудничим за пастирско противопоставяне на разнообразните проблеми, които възникват от деструктивните култове и крайния фундаментализъм.

Още по темата  може да прочетете ТУК: 

 

2%201 Всемирното Православие - КОМЮНИКЕ НА VІІІ СРЕЩА НА МЕЖДУПРАВОСЛАВНАТА МРЕЖА ОТ ИНИЦИАТИВИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕЛИГИИТЕ И ГИБЕЛНИТЕ КУЛТОВЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участниците в срещата

 

2 Всемирното Православие - КОМЮНИКЕ НА VІІІ СРЕЩА НА МЕЖДУПРАВОСЛАВНАТА МРЕЖА ОТ ИНИЦИАТИВИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕЛИГИИТЕ И ГИБЕЛНИТЕ КУЛТОВЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участниците в срещата

 

3%201 Всемирното Православие - КОМЮНИКЕ НА VІІІ СРЕЩА НА МЕЖДУПРАВОСЛАВНАТА МРЕЖА ОТ ИНИЦИАТИВИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕЛИГИИТЕ И ГИБЕЛНИТЕ КУЛТОВЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загребски и Люблянски митр. Порфирий (СПЦ) благославя участниците

 

3 Всемирното Православие - КОМЮНИКЕ НА VІІІ СРЕЩА НА МЕЖДУПРАВОСЛАВНАТА МРЕЖА ОТ ИНИЦИАТИВИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕЛИГИИТЕ И ГИБЕЛНИТЕ КУЛТОВЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критският архиепископ Ириней и Карпасийски еп. Христофор

 

4%201 Всемирното Православие - КОМЮНИКЕ НА VІІІ СРЕЩА НА МЕЖДУПРАВОСЛАВНАТА МРЕЖА ОТ ИНИЦИАТИВИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕЛИГИИТЕ И ГИБЕЛНИТЕ КУЛТОВЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

Проф. Александър Дворкин води една от сесиите на срещата

 

4 Всемирното Православие - КОМЮНИКЕ НА VІІІ СРЕЩА НА МЕЖДУПРАВОСЛАВНАТА МРЕЖА ОТ ИНИЦИАТИВИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕЛИГИИТЕ И ГИБЕЛНИТЕ КУЛТОВЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неврокопски митр. Серафим на VIII Междуправославна среща в Словения

 

5 Всемирното Православие - КОМЮНИКЕ НА VІІІ СРЕЩА НА МЕЖДУПРАВОСЛАВНАТА МРЕЖА ОТ ИНИЦИАТИВИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕЛИГИИТЕ И ГИБЕЛНИТЕ КУЛТОВЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неврокопски митр. Серафим по време на св. Литургия в катедралата "Св. св. Кирил и Методий", Любляна

 

8 Всемирното Православие - КОМЮНИКЕ НА VІІІ СРЕЩА НА МЕЖДУПРАВОСЛАВНАТА МРЕЖА ОТ ИНИЦИАТИВИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕЛИГИИТЕ И ГИБЕЛНИТЕ КУЛТОВЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критският архиепископ Ириней възглавява св. Литургия в Любляна - 20.09.2015 г.