225870.p Всемирното Православие - СОЛУНСКИ МИТРОПОЛИТ АНТИМ: „ИСТИНАТА НИКОГА НЯМА ДА ИЗЧЕЗНЕ“Коментирайки насочените срещу Православието мерки на гръцкото правителство, Солунският митрополит Антим каза: «Нашата вяра се отмества настрани от тези, които предпочитат тъмнината. Последствията от това днес не са особено видни, но в бъдеще ще се проявят с пълна сила...»


В обръщението си към вярващите след края на богослужението в солунския храм Преображение Господне“ митрополит Антим критикува реформата в образованието, провеждана от правителството в Гърция. В нейните рамки се планира да се отмени православно ориентираният учебен предмет «вероучение» и да му се придаде светски извънконфесионален характер. По думите на гръцкия министър Никос Филис «исторически сложилата се връзка в Гърция на вероучението с Православието е анахронизъм. Предметът трябва да бъде посветен на всички религии».

В град Патра имаше панихида за един убит гражданин. Известен политик дойде да поднесе венец. Вместо да се прекръсти, той вдигна нагоре юмрук.

Подобно явление днес стана масово. Това е тяхно право, а наше право и задължение е да се молим за всички, които са далече от Христос».

По думите на владиката: «Ставащото няма до доведе до изчезване на християнството. То издържа три века гонения на всемогъщите по онова време римляни… Истината никога няма да изчезне.

Да, днес сме дошли до състояние да не можем да преподаваме вярата в училище, както е било в епохата на турското робство. Това е страшно, това е духовно и национално самоубийство.

Вярвам, че Бог няма да ни остави.

Те искат да премахнат вероучението, да премахнат деня на знанието, честван на празника на св. Три Светители (Василий Велики, Григорий Богослов и Йоан Златоуст). Какво тогава ще остане?».