230449.b Всемирното Православие - ГЪРЦИЯ: ОЩЕ ЕДИН АРХИЕРЕЙ СЕ ОБЪРНА С ПОСЛАНИЕ КЪМ СВ. СИНОД ПО ПОВОД ВСЕПРАВОСЛАВНИЯ СЪБОРПирейският митрополит Серафим отправи послание до Св. Синод на Еладската православна църква по повод предстоящия Всеправославен събор.

Невиждано нововъведение“, безпрецедентно за двехилядната история на Църквата нарече владиката решението, според което всяка поместна църква ще бъде представена на събора от 24 архиереи.

Той напомни, че на Вселенските събори винаги са взимали участие „възможно най-голям брой епископи“. Практиката, когато някои Църкви са били представени от свои представители, се е прилагала в случай, когато те не са могли да присъстват на Събора по една или друга причина.

В съответствие с православната еклесиология, всеки епископ, управляващ и най-малката епархия, представлява своето паство и е жив участник във Вселенската Църква“ – се казва в посланието на митрополита. Не поканването на Всеправославния събор на всички епископи, по мнението на владиката, лишава от възможност пълнотата на Църквата да изрази своето мнение, „което, както изглежда, искат организаторите на събора“.

Владиката напомня, че преди в заседанията на Вселенските събори са взимали участие духовници с по-нисък свещен сан, монашестващи и миряни. „Няма да бъде преувеличено да наречем бъдещия събор - Всеправославен събор без православни. Очевидно е, че с противоречащото на традицията решение за представителния принцип за организация на събора се избягва вероятността някои епископи да се изкажат срещу решения на събора, ако те представляват ревизия на Преданието“.

„Напълно необосновано“ нарича митрополит Серафим „постановяването на Вселенския патриарх Вартоломей, в съответствие с което Православната църква може да нарече предстоящия сбор само Всеправославен, а не Вселенски, тъй като в него няма да участва Римокатолическата „църква”. Отпадането на еретиците от Църквата ни най-малко не намалява вселенския й характер“.

Митрополит Серафим изразява несъгласието си с принципа „една поместна църкваедин глас". По негово мнение, право на глас трябва да има всеки епископ, вземащ участие в работата на Събора.

Пирейският митрополит подлага на подробен разбор и критика проекто-документа на Всеправославния събор, приет на V Всеправославно предсъборно съвещание в Шамбези, 10-17 октомври 2015 г.: Отношенията на Православната църква с останалия християнски свят.

В този текст не е казано нищо за ересите и заблужденията, сякаш те са престанали да се появяват в историята на Църквата след осми век“. Докато Вселенските събори са се занимавали с разбор и съборно осъждане на различните заблуждения, Всеправославният събор не наследява подобен принцип, се казва в посланието на владиката.

Митрополит Серафим подлага на критика и 22-рия параграф на документа: Православната църква смята, че всякакви опити да се раздели единството на Църквата, предприемани от отделни лица и групи под предлог на предполагаемо опазване или защита на истинското Православие, подлежат на осъждане. Както свидетелства целият живот на Православната църква, съхраняването на истинската православна вяра е възможно единствено благодарение на съборния принцип, който от древност е представлявал компетентният и висш критерий на Църквата по въпросите на вярата.

Според владиката, такава формулировка създава впечатление, че бъдещият Всеправославен събор се стреми „да предреши непогрешимостта на приетите от него решения“. Постановлението, според което „съхраняването на истинската православна вяра е възможно единствено благодарение на съборния принцип, който от древност е представлявал компетентният и висш критерий на Църквата по въпросите на вярата, не отчита историческия факт: в Православната църква последен критерий за истината е догматичното самосъзнание на членовете на Църквата. Именно затова някои събори, проведени като вселенски, са били признати за разбойнически и незаконни.

Митрополит Серафим изразява несъгласие с решението на предстоятелите на Всеправославния събор да се поканят в качеството им на наблюдатели католици, монофизити и протестанти: „През двехилядната история на Църквата на Поместните и Вселенските събори никога не е имало инославни наблюдатели”. Тази практика е същестувала само на първия и втория Ватикански събор на Католическата църква, уточнява митрополит Серафим. Допустимо ли е Всеправославният събор да взима за образец папски практики? - пита владиката.

Митрополит Серафим напомня, че преди еретиците са били канени на Вселенските събори не в качеството си на „наблюдатели“, а в качеството си на ответници, с цел да принесат покаяние. Ако пък продължавали да упорстват в заблужденията си, ги отлъчвали от Църквата и ги изгонвали от заседанията на Събора. Според владиката, присъствието на инославни на Всеправославния събор узаконява заблуждението и ереста и фактически подрива авторитета на Събора.