__________5 Всемирното Православие - ПЪРВИЯТ ДОКУМЕНТ НА СВЕТИЯ И ВЕЛИК СЪБОР БЕ ОБСЪДЕН, ПОДОБРЕН И ЧАКА ДА БЪДЕ ПОДПИСАНТази сутрин, на 21 юни 2016 г., Светият и Велик събор взе първото свое решение по тема от дневния ред – одобри промени в документа „Мисията на Православната църква в съвременния свят”, след нанасянето на които документът ще бъде подписан и публикуван.

Работата по текста на проекторешението е започнала вчера следобед. След щателно разглеждане на текста архиереите на Събора са провели открита дискусия, в хода на която и някои епископи, и цели делегации на Поместни църкви са представили свои идеи за това как да бъде подобрен текстът на решението.

Всеправославният секретариат е обобщил и нанесъл някои от предложените поправки, след което проектодокументът е подложен на ново обсъждане на днешното заседание на Събора и е принципно одобрен.

Така решението на Светия и Велик събор „Мисията на Православната църква в съвременния свят” остава само да бъде представено отново и подписано.

Решението е посветено на приноса на Православната църква за установяването на мира, справедливостта, свободата, братството и любовта между народите и за премахването на етническите и други дискриминации. Засегнатите основни екзистенциални въпроси, свързани с човешката личност, за които Православната църква има мисия да се грижи, са: достойнството на човека, свободата и отговорността му, мирът и справедливостта в света, предотвратяването на войната, ограничаването и премахването на дискриминацията. Мисия на Православната църква е и свидетелстването на любов в служението.

Светият и Велик събор с единодушно решение отправи послание към Сиро-Яковитския патриарх Игнатий Ефрем във връзка с проведен срещу него терористичен атентат, при който загинаха трима души.

Работата на Светия и Велик събор продължава днес с обсъждане на текста на проекторешението "Православната диаспора".

__________4 Всемирното Православие - ПЪРВИЯТ ДОКУМЕНТ НА СВЕТИЯ И ВЕЛИК СЪБОР БЕ ОБСЪДЕН, ПОДОБРЕН И ЧАКА ДА БЪДЕ ПОДПИСАН