ob_4962a3fdfd29cda7058968b8ffcaec0f_inokinya-mes-jours Всемирното Православие - ПРИСЪДЕНИ БЯХА НАГРАДИТЕ «КНЯЗ КОНСТАНТИН ОСТРОЖКИ»Сестра Иулиания (Ирина Денисова), проф. Мажанна Кучинска, Константин Шавел и обществото на хората, преживели преди 70 години трагичните събития при операция "Висла", станаха лауреати на присъдената вече за 28-ми път награда на името на княз Константин Острожки. 

 На 21 януари 2017 г. компетентното жури начело с главния редактор на списание "Православен преглед" Евгений Чиквин, Полша  връчи наградите на  лауреатите за значителни заслуги и принос в развитието на мисълта, културата и духовността на православно вярващите християни.

 

Сестра Иулиания (Ирина Денисова) - за принос в развитието на съвременната църковна музика, като композитор и диригент на църковен хор. Монахиня Иулиания е завършила Санктпетербургската държавна консерватори и е една от най-забележителните фигури в света на православната църковна музика. В продължение на 27 години е преподавател в лицея към Минската консерватория. През 2011 г. приема монашеско пострижение в девическия Свето-Елисаветински манастир в околностите на Минск (район Новинки).

Сестра Иулиания е автор на повече от 150 църковни произведения, обработки на традиионни песнопения и хармонизации. Тя е и диригент на един от най-известните в православния Изток хорове - Празничния хор на Свето-Елисаветински манастир в Новинки. Матушка Иулиания е лауреат на многобройни музикални фестивали. Музикалните ѝ композиции се изпълняват по време на богослужение от църковни хорове в много страни, в това число и в Полша, както и по време на фестивали и концерти за църковна музика като Международния фестивал на Хайновските дни за църковна музика, Международния фестивал за религиозна и паралитургична православна песен в град Семятич. За нея са заснети филмите «Монахинята »(«Инокиня») и «Диригентът » («Регент»).

Prof. Mazhanna KuchynskaПроф. Мажанна Кучинска - за нейните изследвания в областта на православната химнография и омилетика, най-вече в традицията на Жечпосполита. Професор Кучинска изучава ръкописи и печатни издания на кирилица и Кирило-Методиевата традиция. Завършила е Ягелонския университет. Работила е като преподавател в Шчечинския университет, в настояще време преподава в университета "Адам Мицкевич" в Познан. Участвала е в над 50 научни конференции, в това число международни. Известна е като автор на близо 70 научни статии, три монографии, Полско-чешко-украински речник на литературните термини, тя е също и редактор на много научни трудове. Взима участие в изследователски проекти. Редактор е на изданията: Poznańskie Studia Slawistyczne, Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, Latopisy Akademii Supraskiej, Biblioteka Duchowości Europejskiej.

Константин Шавел - за принос във възраждането на религиозния живот в Беларус и в чужбина - в Полша, Гърция, Русия, Италия, Англия; за това, че той е съвременен ктитор, меценат, подкрепящ различни православни църковни инициативи, главно издателски, иконографски, но също и в областта на медиите.

Константин Шавел е белоруски предприемач, генерален директор на фирмата "Шате-М Плюс". Пребивавайки в постоянен тесен контакт с монаси от Света Гора - Атон, той е дарил на много църкви икони - рисувани от светогорски монаси копия на чудотворни икони. Подарява ги не само на църквите в Белорус, но още и в Гърция, Кипър, Италия, Англия, Русия и Полша (на Катедралния храм "Св. равноапостолна Мария Магдалина" във Варшава, на църквата в гр. Седлце, Тереспол, на църквата "Св. великомъченик Георги Победоносец" в Бялисток). Той е един от  инициаторите и спонсорите за донасянето на мощите на св. равноапостолна Мария Магдалина в Полша и на св. Спиридон Тримитунтски в Беларус и в Полша, а също и на мощите на св. великомъченик Димитър Солунски в Белорус.

Константин Шавел е организирал и спонсорирал многобройни посещения в белоруски манастири на монаси от Света Гора - Атон. Сътрудничи с издателство Bratczyk и сп. Przegląd Prawosławny. Поддържа медийното сътрудничество на православния телевизионен канал "Союз" с Полша и други страни, главно с държави от Южна Европа. Той стана инициатор и спонсор на филмите "АТОН - ЗА живота: заветът на преподобни Паисий Светогорец" ("АФОН – ЗА жизнь: завет преподобного Паисия Святогорца"), "Дохиар. Манастирът на светите Архангели" ("Дохиар. Обитель святых Архангелов") и на филм за визитите на светогорски монаси в Беларус.

Константин Шавел е един от ктиторите на храма на св. Спиридон в Керкира (Корфу) и ктитор на Полоцкия Спасо-Евфросиниевски манастир, помага на много манастири в Света Гора - Атон. Благодарение на неговото съфинансиране вече много години в Белорус на Велика Събота пристига Благодатният огън от Йерусалим.

+ + +

На участниците в операция "Висла" послучай 70-годишнината от депортацията им от техните изконни земи в западните и северните територии на Полша – за постоянството във вярата и пренасянето на родовите им традиции, журито реши да даде наградата в ръцете на тези, които са изпитали трагедията тогава - Влодзимеж Зузули и Галина Бродкевич, като израз на уважение и благодарност за съхранението на родната култура в новите земи.

+ + +

През 2017 г. се навършват 70 години от проведената от военните и военизираните подразделения на полската държава операция срещу формированията Украинска повстанческа (бунтовническа) армия (УПА) и Организацията на украинските националисти (ОУН). В рамките на операцията е била проведена масова депортация на граждани от югоизточната територия на Полша. Приет бил принципът на колективна отговорност по отношение на неполското население също и в тези райони, в които войската на УПА и ОУН не действала. Това станало причина операция "Висла" да бъде осъдена от Сената на Република Полша, както и в съвместно заявление от полския президент Лех Качински и от президента на Украйна Виктор Ющенко (2007 г.)

+ + +

Тази операция донесла много страдания на преселниците, нарушила техния семеен, религиозен и обществен живот. Разрушила многовековното културно наследство. За православното население това означавало загуба на стотици храмове. В хиляди енории, съществуващи през 1944 г. в Холмщина, южно Подлясье, и на територията на днешните Бещади (Източни Карпати), на „поляците с православно вероизповедание“ били оставени едва седем църкви – останалите преминали главно в ръцете на Римокатолическата църква, били унищожени или предадени на разруха.

Независимо от гоненията и преследванията прокуденото население (около 150 000 души) възстановило религиозния си живот, съхранявало родните традиции, език и култура.

На снимката: Константин Шевел със стареца Гавриил Кирейски

 

Konstantin so starcem Gavriil Karejski