В периода 20 – 24. 04. 2009 г.  в Женева се проведе Конференция, посветена на  изпълнението на Дърбанската декларация и Програмата за действие за борба с расизма, расовата дискриминация, ксенофобията и свързаната с нея нетърпимост. В конференцията участваха представители на по-голямата част от страните – членки на  ООН, а също и представители на гражданското общества.

 Конференцията беше бойкотирана от някои държави – повече за обявеното несъгласие можете да прочете тук.

 Участниците Женевската конференция на ООН за борбата с расизма и ксенофобията осъдиха дискриминацията на християните.

 В документа, изготвен от форума  се изразява тревога относно ръста на религиозна нетърпимост, включително ислямофобията, антисемитизма,  християнофобията и антиарабизма“.