279306.p Всемирното Православие - АРХИЕРЕЙСКИЯТ СЪБОР НА РУСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА (29 НОЕМВРИ – 2 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.) ПРЕВЪРНА УКРАИНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА В АВТОНОМНАС оглед на това Светият Архиерейски събор постановява:

I. Да се внесат следните промени в Устава на Руската православна църква:

1. Да се включи в Устава след глава IХ нова глава с посоченото по-долу съдържание, с промяна на номерацията на следващите глави:

Глава X. Украинска православна църква

1. Украинската православна църква е самоуправляема, с права на широка автономия.

2. На Украинската православна църква се предоставя независимост и самостоятелност в нейното управление в съответствие с Определението на Архиерейския събор на Руската православна църква от 25-27 октомври 1990 г. „За Украинската православна църква“.

3. В своя живот и дейност Украинската православна църква се ръководи от Определението на Архиерейския събор на Руската православна църква от 1990 г. „За Украинската православна църква“, Грамотата на Московския и на цяла Русия Патриарх и от Устава на Украинската православна църква, който се утвърждава от нейния Предстоятел и се одобрява от Московския и на цяла Русия Патриарх.

4. Органи на църковна власт и управление на Украинската православна църква са нейният Събор и Синод, начело с нейния Предстоятел, носещ титлата „Негово Блаженство митрополит Киевски и на цяла Украйна“. Центърът на управление на Украинската православна църква се намира в град Киев.

5. Предстоятелят на Украинската православна църква се избира от епископата на Украинската православна църква и се благославя от Светейшия Московски и на цяла Русия Патриарх.

6. Името на Предстоятеля се поменава във всички храмове на Украинската православна църква след името на Московския и на цяла Русия Патриарх.

7. Архиереите на Украинската православна църква се избират от нейния Синод.

8. Решенията за образуване или премахване на епархии, влизащи в Украинската православна църква и за определяне на техните териториални граници се приемат от нейния Синод с последващо утвърждаване от Архиерейски събор.

9. Архиереите на Украинската православна църква са членове на Поместния и Архиерейския събор и участват в тяхната работа, в съответстиве с раздел II и III от настоящия Устав, и в заседанията на Св. Синод.

10. Решенията на Поместния и Архиерейския събор са задължителни за Украинската православна църква.

11. Решенията на Св. Синод действат в Украинската православна църква с оглед на особеностите, определяни от самостоятелния характер на нейното управление.

12. В Украинската православна църква действа собствена висша църковно-съдебна инстанция. При това съдът на Архиерейския събор се явява църковен съд от висша инстанция за Украинската православна църква.

В пределите на Украинската православна църква такива канонични забрани, като пожизнена забрана за свещенослужение, низвергване от сан и отлъчване от Църквата, се налагат от епархиалните архиереи с последващо утвърждение от Киевския и на цяла Украйна митрополит и Синода на Украинската православна църква.

13. Украинската православна църква получава свето миро от Московския и на цяла Русия Патриарх.

 Из Постановлението на Архиерейския събор на РПЦ за Критския събер може да прочетете тук.