Предложението часовете по религия в берлинските училища да станат задължителни и така да получат същия статут като на тези по етика, беше отхвърлено на проведения в неделя референдум