9df5a16419fa13c666f8fb041c11dbb4 Всемирното Православие - В БЕЛАРУС МЕЖДУКОНФЕСИОНАЛНА КОМИСИЯ ЩЕ ПРАВИ ИКУМЕНИЧЕСКИ ПРЕВЕДЕНА БИБЛИЯТази Библия няма да е православна именно заради неправославните понятия, които ще присъстват в нея (б.ред).

Към Библейското общество в Беларус е създадена Междуконфесионална преводаческа комисия. Нейна цел е диалогът между различните конфесии и съвместен превод на Библията, съобщава християнският информационен портал Krynica.info.


По думите на изпълнителния директор на Библейското общество Игор Михайлов, в състава на комисията ще влязат представители на Православната църква, на католическата (римо- и гръко-католици, т.е. униати – б.пр.) и на протестантски деноминации (адвентисти, баптисти и петдесетници), които ще помагат на лингвисти, филолози, историци и библеисти.

«Идеята за такава комисия възникна на последното заседание на ръководството на Библейското общество. Досега съгласие за участие в работата на комисията са дали вече представителите на католици и баптисти», – отбелязал Игор Михайлов.


Комисията още не е започнала работа, но вече си е поставила за цел да организира диалог между различните конфесии и да направи съвместен превод на Библията.

«Всяка от конфесиите вече има «свои» преводи на Новия Завет, но терминологията е често различна. Междуконфесионалната комисия ще превежда от древноеврейски език и ще го сравнява със Септуагинтата, – отбелязал Михайлов. – Надявам се, че чрез диалог ще можем да преведем заедно цялата Библия. Ако ли не, то ще създадем поне основата на една конструкция, която всяка конфесия ще може да използва, «поставяйки» в нея своя терминология».


Библейско
то общество в Република Беларус представлява междуконфесионално християнско религиозно братство, създадено през януари 1992 г. Негови учредители са православни, римо- и гръко-католици (униати – б.пр.), баптисти, евангелисти и адвентисти от седмия ден.