-Священного-Синоду-19 Всемирното Православие - ЗАЯВЛЕНИЕ НА СВ. СИНОД НА УКРАИНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ЗА СИТУАЦИЯТА В УКРАИНСКОТО И ВСЕМИРНОТО ПРАВОСЛАВИЕСв. Синод на Украинската православна църква на заседанието си от 3 април 2019 г. обсъди ситуацията в църковния живот в Украйна и във всемирното Православие, след антиканоничното предоставяне на Вселенската Патриаршия на Томос за автокефалия на новосъздадената „Православна църква на Украйна“, и заявява следното:

  1. Констатираме, че идеята за преодоляване на църковния разкол в Украйна чрез предоставяне на Томос за автокефалия на неканоничните църковни групировки (УПЦ КП и УАПЦ) се е оказала погрешна.
  2. Нито една от поместните Православни Църкви не е признава тези незаконни действия на Вселенската Патриаршия, а значителна част от поместните Църкви, в частност Антиохийската, Руската, Кипърската, Сръбската, Полската, Албанската и Православната Църква на Чешките земи и Словакия в различни форми вече изразиха своето несъгласие с решенията на Вселенската Патриаршия. Поместните Църкви заявиха също, че не признават новосъздадената „Православна църква на Украйна“, не признават действителността на хиротониите в тази структура и забраняват на своето духовенство да има каквото и да било молитвено общение и литургическо съслужение с нейните представители. По такъв начин не се случи приемането, тоест възприемането от страна на всемирното Православие на тези действия на Вселенската Патриаршия, която фактически се опита да легализира разкола. Следователно, легализирането на разкола не е пътят, по който може да се постигне църковното единство. Напоминяме, че съгласно историко-каноническата традиция на Църквата, автокефалия се предоставя само на единната Църква в пределите на конкретна държава, а не на някаква част, откъснала се от Тялото на Църквата.
  1. Трябва да се признае, че историческата и каноничната аргументация, цитирана от Вселенската Патриаршия относно собствените ѝ права и възможност за вмешателство в делата на другите поместни Църкви, се явява неоснователна, изкуствена, измислена и противоречи на църковните канони. Следователно, Вселенската Патриаршия няма никакво право да се намесва в църковния живот в Украйна. Действията и аргументацията на Вселенската Патриаршия, която незаконно свали анатемата от главния виновник за украинския църковен разкол Филарет Денисенко, а също така призна и йерархията на „УАПЦ, в която апостолско приемство въобще липсва, свидетелства за това, че във Фенер не разбират напълно същността на случилото се и ставащото в православните среди в Украйна. В действителност, Филарет Денисенко беше анатемосан не заради това, че се е стремял към автокефалия, както казват във Вселенската Патриаршия, а заради неморалния му личен живот, неразкаяния тежък грях на извършване на разкол в Църквата, за създаването на паралелна разколническа йерархия и квазицърковна структура, която в продължение на цялото си съществуване противостоеше и продължава вече под друго име да се бори с каноничната Украинска православна църква, а понастоящем дори заплашва да разруши единството между поместните Православни Църкви.
  1. Трябва да се констатира, че действията на Вселенската Патриаршия в Украйна нанесоха голяма вреда на украинското Православие, освен това станаха заплаха за всеправославното единство. Смятаме, че Вселенската Патриаршия и лично патриарх Вартоломей трябва да признаят своята грешка и да работят за нейното поправяне. Начин за поправяне на тази грешка може да бъде оттеглянето на Томоса, призивът към разколниците към покаяние за греха на разкола и свикването на Всеправославно събрание за съборно решаване на украинския църковен въпрос.
  1. Църковната действителност в Украйна свидетелства, че за православните християни Томосът не донесе нито единство, нито мир, нито спокойствие, както това обещаваха преди година инициаторите на тази идея от църковните и държавните кръгове. Вместо това плодове на Томоса станаха насилието, конфликтите, противопоставянето, сълзите и страданията на вярващите от Украинската православна църква. Всички тези факти свидетелстват, че простото легализиране на разкола не променя разколниците, които си остават враждебни и агресивни към Църквата. Само покаянието и искреното признаване на разколниците за своите грешки пред Църквата и възвръщането в нейното лоно може да донесат мир и единство в църковния живот на Украйна.
  1. Насилието, дискриминацията и нарушаването на правата на вярващите от Украинската православна църква вече попаднаха в полезрението на международните правозащитни организации. В частност, това намери отражение в последния доклад на Управлението на Върховния комисар на ООН по правата на човека. Тези правонарушения, които често се поддържат от представителите на властта по места, компрометират нашата държава пред света. Насилието, завземането на нашите храмове и другите противозаконни действия няма да доведат до църковно единство в Украйна. Това е погрешен път и е нужно мъжество, за да се признае тази грешка. С уважение молим представителите на действащата власт да прекратят изкуственото иницииране на промяна в подчинението на нашите енории, тъй като сред нашето духовенство и вярващите няма вътрешно искане за това. Смятаме, че кампанията по дискредитация на Украинската православна църква, забраната за присъствие на духовенството от нашата Църква в армията, опитите насилствено да се промени названието на нашата Църква и други подобни антицърковни действия са стратегическа грешка на властта в сферата на вътрешната политика и стабилността в държавата.
  1. Особено безпокойство предизвиква фактът за наказателното преследване на клирика от Ровенска епархия на Украинската православна църква протойерей Виктор Земляной. За първи път в историята на независима Украйна свещеник, който защитава правата на вярващите и свободата на вероизповеданието, е привлечен неоснователно към наказателна отговорност и обвиняван в разпалване на религиозна вражда
  1. Молим държавната власт да не се намесва в църковните дела, с действията си да не съдейства за разгаряне на религиозна вражда, да отмени изискванията на Закона за Украйна №2673-VIII от 17.01.2019 г. за преименуване на Украинската православна църква, като антиконституционни и противоречащи на нормите на украинското и международното законодателство и основните принципи на правата и свободите на човека, както и да не съдейства за насилствено завземане на енории на нашата Църква по пътя на незаконната им пререгистрация. Господ е дал власт на управляващите не за да се пораждат раздори в обществото, а за съхранение на мира, спокойствието и съгласието между всички граждани на страната.
  1. Обръщаме се към представителите на новосъздадената структура „Православна църква на Украйна“, с призив да си спомнят словата на Христа за това, че именно любовта към ближния е признак за истинските християни (вж. Иоан. 13:35). Колкото повече насилие от ваша страна има днес по отношение на нашите вярващи, толкова по-далечна ще бъде перспективата за възстановяване на църковното единство в Украйна. Това, че вие превземате нашите храмове с привличане на политически, държавни и дори понякога паравоенни структури, че изгонвате нашите църковни общности на улицата, вследствие на което те са принудени да се молят под открито небе или в неприспособени за тази цел помещения, го възприемаме с християнско търпение.Злословени, благословляме; гонени, търпим; хулени, молим се“(1 Кор. 4:12-13). С това търпение смирено се молим и очакваме времето, когато християнската любов ще победи омразата, злобата и враждата, и ние ще можем да ви посрещнем на прага на Църквата и да ви прегърнем като братя и сестри, които са се върнали у дома.
  1. Изразяваме благодарност на тези поместни Православни Църкви, които вече подкрепиха каноничния църковен ред и не се съгласиха с легализирането на разкола. Благодарим също и на тези свещеници и вярващи, които, изгубвайки своите храмове, които бяха превзети, запазиха вярност към Църквата. Призоваваме духовенството и вярващите от Украинската православна църква да помагат и да оказват подкрепа на тези свещеници и църковни общини, чиито храмове бяха превзети, помнейки думите на св. апостол Павел„Понасяйте един другиму теготите, и така изпълнете закона Христов“(Гал. 6:2).
 1. В тези спасителни дни на светия Велик пост, когато вече изминахме половината път към великия празник на Светлото Христово Възкресение, просим всички да се молят Господ да съхрани единството на Светото Православие, да ни укрепи в непоколебимо отстояване на Божията Истина, да ни даде мир, спокойствие и взаимно разбирателство в нашата украинска държава и да благослови всички нас.