На 11. 05. 2009 г. в Брюксел се състоя среща, с участието на президента на Европейската комисия Ж. М. Барозу, президента на Европейския парламент Х. Г. Петеринг и представителите на традиционните религии в Европа.

От името на Православните Църкви в срещата участваха Представителят на Константинополския Патриархат към Европейския съюз – Митрополит Емануил Халийски, Председателят на службата за външно- църковни връзки при Московския патриархат – Волоколамски Архиепископ Иларион, директорът на Бюрото на Еладската Православна Църква при ЕС – Митрополит Атанасий Ахайски, представителят на  Румънската православна църква – Нитон Тирговишски.

При откриване на събитието Президентът на Европейската комисия  Ж.  М.  Барозу приветства религиозните лидери и е подчерта, че тази пета среща свидетелства за значението, което Европейският съюз придава на диалога между традиционните религии. Пред прага на глобалната световна криза мнението на хората, които общуват с най-уязвените слоеве на обществото е от особено важно значение.

В своето встъпително слово президентът на Европейския парламент Х. Г. Петеринг призова присъстващите да намерят общ отговор на потребностите на времето и изрази надежда, че понятието «достойнство на човека» ще  премине от реда на абстрактните понятия в ежедневна грижа за хората, от страна на политиците.

Участниците в срещата обмениха мнения по въпросите за мястото на религията в рамките на Европейския съюз. Председателят на службата за външнотърговски връзки към Московската Патриаршия – Волоколамски Епископ Иларион поблагодари на ръководството на ЕС за възможността откровено и конструктивно да се представят различни позиции по наболелите проблеми на времето. Причините за всяка криза трябва да се търсят в човешката духовност. Това изцяло се отнася и за съвременната икономическа криза.  Очевиден е парадоксът – от кризата страдат най-много тези хора, които участват непосредствено в производството на материални блата. В същото време – основната материалната помощ се направлява не от хората, а от пазарите, банките, трансконтиненталните корпорации, т.е от виновницитеза кризата. Днес, между потребителите и производителите съществува огромна верига от посредници. Това е своего рода пирамида, която е обречена рано или късно на крах”.   

В последвалата по-късно дискусия Комисарът на ЕС Ян Фигел и Комисарът по въпросите на икономиката Хоакин Алмуния подчертаха, че от страна на Европейската комисия и Европейския парламент  съществува голяма потребност от диалог с религиозните общини. Ние внимателно ви слушаме и сме готови да работим заедно” – каза комисар Фигел.

Европейският комисар Ж. Барозу изрази надежда, че скоро време, след ратифицирането на Лисабонския договор от Ирландия, ще влезе в сила решението за началото на официален и регламентиран диалог между европейските институции и религиозните общини. Сега е време да се замислим не за формата, а за самата същност на диалога. Ние ще трябва да отговорим на потребностите на нашето общество. И в това е нашата обща отговорност”.

 

Източник: православие. ru