12-тата среща на гръко-католическите епископи на Европа ще се проведе от 12 до 14. 05. 2009 г. в гр. Ужгород,  Украйна. За пръв път такава среща се провежда под егидата на Съвета на епископските конференции в Европа, който желае да засили комуникацията между епископите, извършващи различни обреди в Католическата църква.   

 

В състава на Католическата църква съществуват т.нар. Църкви sui iuris, които запазвайки връзката си с Римската Църква, се отличават от нея със своята обредност и богословска традиция.

 

Понастоящем съществуват 24 църкви с византийска  обредност, наричани гръко – католически. 15 от тях са Европейски и ще участват в Ужгородската среща. Там ще се срещнат 53 епископа, а тематиката на срещата се отнася до тайнствата на Църквите с източна обредност.

.

 

По материали от Благовест – инфо