%CE%9D%CE%AD%CE%BF-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF-11 Всемирното Православие - КИНОТИСЪТ НА СВЕТА ГОРА АТОН: „ЕДНОПОЛОВА ДВОЙКА“ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СЕМЕЙСТВО И ДА ОСИНОВЯВА ДЕЦАПо повод последните публични изяви и позиции на духовници на Църквата, дори и на архиереи, които оставят впечатлението, че е възможно Църквата да приеме друга форма на семейство, освен установената от светото Евангелие, светият Кинотис желае да изрази и публично своето становище.

Света Гора Атон, като място за молитва и практика, с непрекъсната литургична и духовна приемственост, смирено се моли за вселената, за всички хора, независимо от техните различия.

Тайнството кръщение, чрез което човек става член на Църквата и получава благодатта на Светия Дух, несъмнено е видимият израз на безкрайната Божия любов. Усилието да се живее според светото Евангелие и Божия закон осигурява условия за участие в тайнствата на Църквата.

В светлината на гореизложеното можем само да изразим съжалението си за горните публични изяви и позиции на църковни дейци, които дават поводи за скандализиране на вярващия народ.

Очевидно е чуждо на учението на Евангелието и православния етос да се допуска разбирането, че „еднополова двойка“ може да се счита за семейство и да ѝ се признава правото за осиновяване на деца, като всяка такава форма на осиновяване или отглеждане противоречи не само на евангелското учение, на човешката природа, но и на морала и традициите на нашия народ, като в същото време нарушава елементарните права на невинни беззащитни хора, които нямат възможност да изберат нормална семейна среда.

Изразяваме горното като глас на искрена заинтересованост към пътя на страната ни, и то в такъв критичен за нея период.

Нека Покровителката на страната ни и настоятелка на Света Гора Атон Пресвета Богородица да се застъпи пред нашия Господ Иисус Христос да води всички към покаяние и живот според светлината на Евангелието и Неговото учение

Всички представители и предстоятели на двадесетте свети манастира на Света Гора Атон при съвместната среща.