biala-podl-08030824 Всемирното Православие - ДНИ, ПОСВЕТЕНИ НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ В БЯЛА ПОДЛАСКА, ПОЛША  

Автор: д-р Росица Колева

 

 

В периода 21 – 22. 05. 2009 г. се проведоха Дни на Св. Св. Кирил и Методий в Бяла Подласка, Полша. С благословението на Люблинскто – Холмски Архиепископ Авел, под патронажа на Института по славянски филологии към Университета "Мария Кюри - Склодовска" - Люблин, и  Катедра по славянско езикознание, в сътрудничество с Общината на гр. Бяла Поласка и Фондация Подкрепа на талантитебеше организирана (за пети пореден път) традиционна  международна конференция на тема Кирил и Методий в езика и културата на балканите”.

 

Тържествените дни започнаха с божествена литургия за Св. равноапостоли Кирил и Методий, отслужена от 10. 00 ч. в църквата Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Бяла Подласка. Научният форум беше открит от 11. 00 ч. в Подлашски Център за Православна Култура. Българската наука бе представена от проф. Петър Сотиров, преподавател в Катедра по славянско езикознание - Университет "Мария Кюри - Склодовска" – Люблин, който беше председател на първата сесия на конференцията. Свои изследвания предложиха доц. д-р  Мария Петрова (Пловдивски университет Паисий Хилендарски ), Симеонка Велева (Полска академия на Науките),  доц. д-р Елена Тачева (Югозападен университетНеофит Бозвели), доц. д-р Нина Кехайова (Пловдивски университет Паисий Хилендарски ). Сравнителни проучвания върху фразеологията на българския и полския език представиха д-р Йоанна Млечко и  доц. д-р Мариола Ковалчук.