iocc Всемирното Православие - В САЩ e публикуван доклад за дейността на православните благотворителни организации в целия святМеждународната православна благотворителна организация (International Orthodox Orthodox Christian Charities, IOCC) вчера публикува доклад на тема “Православната дякония в целия свят: Предварителна оценка (Orthodox Diakonia Worldwide: An Initial Assessment), съобщава Патриархия.ru

.В доклада е описана дейността на основните православни благотворителни и хуманитарни организации в света. Изготвянето на подобен доклад е била една от основните задачи на Международната конференция за православно социално дело и дякония, която се проведе през 2005 г. във Финландия.

 

С падането на комунистическия режим и отварянето на границите между страните в Източна и Западна Европа, Православната Църква отново става влиятелна сила в обществената, политическата и хуманитарната сфера. Въпреки, че благотворителната дейност винаги е била естествено продължение на литургическия и духовния живот, възможността за международно сътрудничество между Православните Църкви и от друга страна с нестопанските организации бяха ограничени. Сега Поместните Православни Църкви и действащите към тях организации се стремят към активно взаимодействие.

 Международната православна благотворителна организация  (International Orthodox Christian Charities, IOCC) е основана през 1992 г. като официална агенция за хуманитарна помощ към Постоянната конференция на каноничните православни епископи в Америка (SCOBA). Общият бюджет на програмите за помощ и развитие, осъществени от IOCC  през последните две години, са на стойност 300 милиона долара в повече от 30 страни на света.

 

Източник: Православие. ru

 

.