NSv%20PatrN-Pasha%202015-ADim Всемирното Православие - СЛОВО НА БЪЛГАРСКИЯ ПАТРИАРХ НЕОФИТ В ПАСХАЛНАТА НОЩ  † Н Е О Ф И Т

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

Ден на Възкресението е!

Да се възрадваме от тържеството на празника

и един другиго да се прегърнем.

На тези, които ни ненавиждат, да кажем: братя!

И всичко да простим заради Възкресението!

ВЪЗЛЮБЕНИ В ГОСПОДА ЧЕДА НА СВЕТАТА НИ ЦЪРКВА,

Изправени и в тази нощ пред най-дивното събитие от Богочовешката история, нека сведем глави пред величието на жертвената Божия любов и въздигнем сърцата си в гореща благодарност към Господа, Който заради нас претърпя Кръст, страдания и смърт – за да възвърне изгубеното някога наше достойнство и възстанови похабения в грехопадението ни наш първоначален образ. Нека се смирим докрай пред чудото на Божието всемогъщество, и – в смирението си – велегласно възпеем Онзи, Който понизи и „смири Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръстна” (Фил. 2:8), за да ни дарува отново дара на живота и възстанови придобитата от прародителите ни радост от Богообщението. Да се възрадваме и възвеселим, защото „нощта се превали, а денят се приближи” (Рим. 13:12) и няма сред всичките дни на годината толкова светла и ярко сияеща нощ, като нощта на Христовото Възкресение, когато прославен, Тридневният възкръсва от мъртвите!

Нека нищо в тази нощ не помрачава радостта ни от Живота, възсиял от гроба! И нека тази радост ни съпътства във всички дни от живота ни, при всяко обстоятелство, като прогонва далеч от нас духа на робството и всеки страх, припомняйки ни, че сме не само чеда и „наследници Божии”, но още и „сънаследници на Христа”, и че ако с Него страдаме, с Него и ще се прославим (Рим. 8:14-17). Нека пазим като скъпоценен бисер тази радост от Възкресението, припомняйки си винаги, че тъкмо нея ни бе завещал и Сам Възкръсналият Господ, казвайки на учениците Си: „Радвайте се!” и още: „Не бойте се” (Мат. 28:9-10). Защото в радостта – също както и в любовта (1 Иоан. 4:18) – не може да има страх, нито маловерие, нито каквото и да било смущение, а само побеждаващо доверие в Небесния Отец и увереност в Неговия благ промисъл.

Братя и сестри,

Чеда на светлината, мира и любовта, които изгряха с Въплъщението на Божия Син – Господа нашего Иисуса Христа! Чеда на надеждата и радостта във Възкръсналия Господ! Отечески приветствам всички вас – заедно с вашите òбични и близки – с пресветлия празник на Христовото възкресение и всесърдечно благопожелавам лично на всеки от вас и на вашите домове мирни, светли и спасителни пасхални дни, духовно и телесно здраве, благоденствие и преизобилна радост във Възкръсналия Господ!

Пазете и разгаряйте в сърцата и в душите си онзи пламък на възкресната радост, който за първи път бе пламнал някога при празния гроб и който и до днес се разгаря във всяка вярваща душа, познала и обикнала своя Спасител с любовта, с която и Той ни възлюби и отдаде Себе Си за нас.

Радостта във възкръсналия Господ Иисус Христос и общението в Светия Дух да бъдат с всички нас! Амин!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

 

Слово за пасхалното богослужение в ПКСХП „Св. Александър Невски“ – 12 април 2015 г.