Източник: http://bg-patriarshia.bg

 

      На редовното си заседание на 1 декември 2009 г. Св. Синод в Пълен състав разгледа следните въпроси:

Във връзка с писмото на Западно- и Средноевропейския митрополит Симеон, постъпило на 1 декември 2009 г., в отговор на писмо на Св. Синод, и в което митрополит Симеон заявява, че няма да подаде своята оставка като Епархийски митрополит на Западно- и Средноевропейска епархия, Св. Синод – на основание чл. 58, ал. 12 и във връзка с чл. 82, ал. 3 от УБПЦ – БП – изслуша и прие с явно гласуване текст на Синодална наредба, който гласи следното:

 

С И Н О Д А Л Н А Н А Р Е Д Б А

1. Ако Епархийски митрополит в период на повече от две години

не пребивава преимуществено в епархията си, Св. Синод може да го освободи като епархийски митрополит с решение, взето с мнозинство повече от половината на всички членове на Св. Синод, като при равногласие надделява мнението, за което е дал глас Председателят на Св. Синод.

В този случай Св. Синод назначава епархийски митрополит за

наместник на овакантения престол.

 

Наместникът на овакантения престол в срок от 6 месеца, считано от датата на назначението му, произвежда избор за митрополит и управлява епархията, докато новоизбраният встъпи в длъжност.

2. Под преимуществено пребиваване в епархията следва да се

разбира пребиваване за повече от половината от посочения в чл. 1 период.

Настоящата наредба се внася в предстоящия Църковен събор за

разглеждане съгласно чл. 58, ал. 12 от УБПЦ – БП.

 

След приемането на горепосочената Синодална наредба, Св. Синод реши:

- Да освободи митрополит Симеон от задълженията му като правоправещ Епархийски архиерей на Западно- и Средноевропейска епархия, считано от 1 декември 2009 г.;

- Да назначи Старозагорския митрополит Галактион за временно управляващ Западно- и Средноевропейска епархия, на основание Синодалната наредба, считано от 1 декември 2009 г.;

- Да освободи Тивериополския епископ Тихон от управлението на Западно- и Средноевропейска епархия, считано от 1 декември 2009 г.

След обсъжданията и гласуването Неврокопският митрополит Натанаил остана на особено мнение.

 

Във връзка с писмата на митрополита на САЩ, Канада и Австралия Йосиф от 10 ноември 2009 г. с молба да бъде освободен от длъжност като Епархийски митрополит на САЩ, Канада и Австралия, Св. Синод единодушно не прие оставката на митрополит Йосиф. Същият остава Епархийски митрополит на САЩ, Канада и Австралия.