ЦЕНТЪР ЗА РЕЛИГИОЗНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

 

1202 София, ул. „Г. Вашингтон” 47,  ет. 3

Тел. 02 /983 14 85, моб. 0878 44 54 57; e-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;  уеб-сайт: www.symvol.org

 

До ГОСПОЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е НА ЦРИК „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

 

относно предстоящия концерт YogaJam

на 9 и 16 октомври 2010 г. съответно във Варна и София,

и свързаните с него инициативи на Фондация „Изкуството да живееш”

 

 

Във връзка с горепосочената проява и като израз на загриженост за здравето и благопреуспяването на младите хора в България, желаeм да ви уведомим за това, черелигиозната Фондация от неоиндуистки тип „Изкуството да живееш” има за своя целева група учениците и младежите у нас, поради което организира младежки прояви, прикрити зад добрите лозунги: „Без цигарен дим!”, „Без алкохол!” и др., с цел привличане на нови членове и почитатели на гуру-то Шри Шри Рави Шанкар. Тъй като сме убедени, че е недопустимо български държавни, общински и други институции да поддържат подобни организации, предоставяме на вашето внимание следващия анализ.

 

Фондация „Изкуството да живееш” - религиозен култ и гуру-холдинг

Основателят на Фондация „Изкуството да живееш” (ИЖ) е индуисткият гуру Шри Шри Рави Шанкар, роден в Индия през 1956 г. Същинската му биография е недостъпна и неясна. В рекламната му биография се използват характерните за неоиндуистките религиозни култове пропагандни клишета, подчертаващи неговата духовна изключителност още от детска възраст, световната му известност, дължаща се на инициативите му за мир и здравословен начин на живот, както и обществения му авторитет, основаващ се на активна социална дейност в различни направления. В официалните уебсайтове на организациите, свързани с Шанкар, в брошурите, списанията и книгите, издавани от тях, целенасочено се публикуват негови снимки с известни личности, за да се убеждава обществеността в значимостта на благотворителната и духовна дейност на гуру-то. В същото време дори инструкторите, т.е. хората, работещи за ИЖ, не знаят никакви или твърде малко подробности за живота на своя духовен водач.

Така или иначе официално се разпространяват няколко биографични момента, които ясно показват, че:

1. Шри Шри Рави Шанкар е самообожествяващ се религиозен водач. Той от малък се бил посветил на дълбока медитация, знаел наизуст един от водещите религиозни текстове на индуизма „Бхагават Гита”, на 26-годишна възраст бил получил божествено откровение за дихателната практика „сударшан крия”; наричан е от почитателите си „Негово Светейшество” и „Негова Божествена милост”, „Духовният господар на хилядолетието”; изнася лекции с теми „В търсене на Бога”, „Вярата е състояние на ума”; пише книги като „Бог обича шегата” и издава много други аудиокасети и компактдискове с подобни заглавия; последователите му практикуват култ към гуру-то, който се изразява в молитви и в принасяне на дарове пред портрета му.

 

Самият Шанкар пише: «Бог – това е цялото съществуване. /.../ Този, който гледа – това е самият Бог. Бога можете да откриете в сърцевината на самите себе си[1] И още: «По Вашата истинска природа Вие сте Бог. Когато сте невинни, когато сте самата покорност, вие сте Бог [2] Т.е. разлика между Бога и гуру-то няма. [3]

2. Фондация „Изкуството да живееш” развива нерегламентирана религиозна дейност под прикритието на социални мисии, просветни курсове, йога/медитационни семинари и културни прояви.

В официалния й български сайт четем: „Фондация „Изкуството да живееш” (The Art of Living Foundation) е хуманитарна и образователна неправителствена организация с дейност в над 150 страни по света. Нашата дейност има за цел да усъвършенства човека като личност и да го насърчи да работи в полза на обществото. Образователните програми и курсове за самоусъвършенстване на фондация „Изкуството да живееш” предлагат техники за освобождаване от стрес, подобряване на здравето, концентрацията и паметта, повишаване на съзнанието и постигане на хармонични отношения между хората. Нашата мисия е глобализиране на духовността и постигане на мир на нивото на индивида, обществото, нацията и света като цяло. Фондация "Изкуството да живееш" работи със специален консултативен статут към Икономическия и обществен съвет (ECOSOC) на ООН, участва в работата на множество организации, включително и на Световната здравна организация (WHO).” [4]

3. Като твърди, че не е религиозна организация и че в инициативите й могат да се включват хора с най-различна религиозна и нерелигиозна принадлежност, Фондация „Изкуството да живееш” използва метода на подвеждането с цел привличане на неосведомени нови членове и въвеждането им в сферата на индуистките религиозни култове.

- ИЖ организира често безплатни концерти и семинари за начинаещи, които не се отличават с религиозен характер. Но на тях се медитира, раздават се агитационни и рекламни материали, които целят задълбочаването на заниманията на заинтересуваните в следващи скъпо платени курсове.

- На втория-третия ден от базовите семинари на участниците често се раздават листа с напечатани тарнскрибирани санскритски текстове, които представляват „баджан”-и (песни) със съдържание, което е абсолютно неясно за новопрохождащите в дихателните упражнения. Ако някой попита за смисъла им, му се отговаря, че в тях се пее за нас хората, за светлината, любовта и радостта от живота. Всъщност, в тях се възпяват индуистки божества като Шива, Нараяна и мн. др.

- По време на курсовете за напреднали вече се практикува поклонение пред гуру-то Шри Шри Рави Шанкар (обикновено пред портрета му), слушат се и се гледат негови аудио- и видео лекции, раздават се индивидуални „мантри” за произнасяне (молитвени формули), разкрива се повече за учението на гуру-то. Хората се призовават да пренесат тези практики и у дома и да си организират неделни „сатсанг”-и – събрания на единомишленици, извършващи групова медитация, групови дихателни упражнения и религиозни церемонии в чест на Шанкар и индуистките божества.

- За още по-напреднали последователи се организират специални семинари за тренинг на бъдещи лидери, които се ангажират да разпространяват идеите и практиките на Фондация ИЖ по целия свят.

4. Опасни моменти в учението и практиките на Фондация ИЖ.

Чрез внушението, че ИЖ работи с ООН и че съдейства за премахване на несправедливостите, болестите и стреса от живота на съвременния човек, Фондацията ИЖ се опитва да обезсили критичното мислене на обществото, за да възприемо то по-лесно следните спекулативни и безотговорни идеи:

- „Няма добро и зло” (думи, изричани от Шанкар и от негови подчинени и верни инструктори по време на множество лекции по целия свят).

- „Самопознанието се състои в това да възприемаш всеки човек като парцалена кукла. Никой не притежава каквато и да било фиксирана индивидуалност..." [5]

- Съществуването на света е плод на божествената игра. Бог "...просто си играе, натискайки всички ваши бутони..."[6] "...Той говори: не възприемайте нищо насериозно, всичко това е игра. Всичко това прилича на сън." "Направете целия си живот една игра. В нея няма нито назначение, нито цел – няма нищо." [7]

- Внушава се необходимост от пълно подчинение и преклонение пред Шри Шри Рави Шанкар. „Вие принадлежите на Бога, вие принадлежите на Господаря, на света. Чувство за принадлежност - и страхът си отива. Аз принадлежа на Бога, на моя Учител, на моя Господар, моят Учител се грижи за мен. Божественото се грижи за мен. [8]

- Дихателните и медитативни практики, извършвани от неподготвени участници, каквито са младежите и възрастните в повечето масови събрания по време на базовите семинари и безплатните концерти на ИЖ, могат да предизвикат фалшиво усещане за щастие, удовлетворение, себереализация и еуфория чрез изкуствено провокиране на отделянето на хормона ендорфин.

Тези и други внушения и медитативни практики, макар и да минават под знака на борбата с тютюневата, наркотичната и алкохолната зависимости, съдържат голяма опасност за физическото и психическото здраве и за хармоничното развитие на младия човек, тъй като могат да доведат до разрив с усещането му за действителността, до отслабване на чувството му за отговорност и необходимост от полагане на сериозни усилия по житейския му път. Особено опасен е фактът, че Фондация „Изкуството да живееш” приучва своите членове към несамостоятелно и безкритично мислене, и култивира в тях търсене на наслада от отказа да практикуват свободен личен избор заради абсолютния авторитет на гуруто Шри Шри Рави Шанкар, който се представя като мост към вечността и божествеността за всички негови духовни ученици. Не на последно място така се набират невинни хора, които доброволно да работят за финансовите интереси на Фондацията, загърбвайки личния си живот, семейната си и професионална реализация.

 

Поради всичко това ЦРИК „Св. св. Кирил и Методий” призовава всички отговорни институции, медии, общественици, хора на изкуството и граждани в България да не се обвързват с инициативите и предстоящите концерти на Фондация „Изкуството да живееш” във Варна и София, а напротив – да осъзнават и разясняват прикритата култова и гуру-ориентирана същност на ИЖ.

 

 

 

[1] Шри Шри Рави Шанкар. Капли света. Изд. Московского центра ИЖ, б. г.

[2] Шри Шри Рави Шанкар. Стучи в дверь изо всех сил. Изд. Московского центра ИЖ, б.г.,с.86. 
[3] Шри Шри Рави Шанкар. Бог любит веселье и другие беседы. Изд. Московского центраИЖ, б.г., с.88.

[4] http://artofliving.bg/bg/foundation/1-foundation.html

[5] Шри Шри Рави Шанкар. Бог любит веселье и другие беседы. Изд. Московского центраИЖ, б.г., с. 34.

[6] Шри Шри Рави Шанкар. Капли света. Изд. Московского центра ИЖ, б. г.
[7] Шри Шри Рави Шанкар. Бог любит веселье и другие беседы. Изд. Московского центра ИЖ, б.г., с. 104.

[8] Аудиозаписи на 18 лекции на руски на Шри Шри Рави Шанкар: "Покой - это наша природа", "Вы устали?", "Упанишады", "В поисках Бога", "Вера - состояние ума" и др. В писмен вид част от лекциите вижте в: www.esatsang.ru и elina.zip.

 

С уважение:

Д-р Десислава Панайотова,

Директор на ЦРИК „Св. св. Кирил и Методий”

Храм „Св. св. Кирил и Методий”

Ул. „Г. Вашингтон” 47

София 1202

Сл. тел. 02/983 14 85, в. 215 - ЦРИК

Моб. тел. 0878 44 54 57 и 0889 99 39 80

Е-мейл:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Уеб-сайт:

http://www.symvol.org

София,

08. 10. 2010 г.