По покана на Парламентарната група на коалиция „Патриотичен фронт“ на 25 февруари 2015 година в сградата на Народното събрание се проведе среща между депутати и представители на Светия Синод във връзка с депозираното Становище на Българската православна църква по повод внесения законопроект за училищното образование.

В срещата участваха представители на Патриотичния фронт от парламентарната образователна комисия и комисията по вероизповедания и правата на човека, които имат отношение към въпросите на религиозното образование, свързани с приемането на новия „Закон за предучилищното и училищното образование“. От страна на Светия Синод в срещата взеха участие главният секретар архимандрит Герасим и доц. Костадин Нушев - експерт към Културно-просветния отдел, а от страна на парламентаристите - доц. д-р Милен Михов, Искрен Веселинов, Юлиан Ангелов и д-р Султанка Петрова.

Участниците в работната среща обсъдиха основните предложения на Светия Синод във връзка с проблемите на религиозното образование в българското училище и възможностите за законодателно уреждане на обучението по Религия чрез въвеждане на този предмет като редовен в рамките на задължителната подготовка на учениците в българската образователна система. Двете страни констатираха важността  на въпроса за обучението и възпитанието на подрастващите в духа на традиционната за Република България религиозно-нравствена култура и християнска духовност на Православието и необходимостта образователната система да се развива и реформира в духа на националната култура и просвета, а не в посока на отчуждаване на децата и учениците от духовните устои на нацията.

Втората тема, която е предмет на Становището на Светия Синод и обсъжданите промени в закона за училищното образование, е свързана със статута, спецификата и отговорността за финансирането на Духовните семинарии като средни духовни училища, които подготвят професионално бъдещите православни свещенослужители и църковнослужители. Двете страни постигнаха съгласие за необходимостта да се запази досегашната правна уредба и изградената система за съвместна отговорност, споделена финансова отговорност и взаимен контрол между Църквата и държавните образователни власти с цел да се гарантира държавната образователна политика и спазването на възприетите образователни норми и стандарти.

Народните представители от коалиция „Патриотичен фронт“ изразиха своето уважение към Българската православна църква като религиозна институция на традиционното по Конституция (чл. 13, ал.3) вероизповедание в Република България и се ангажираха да представят в заседанията на Комисията по образование направените предложения от Светия Синод при предстоящото обсъждане и приемане на текстовете от законопроекта при второ четене. Те отправиха покана към представители на Светия Синод да участват в дебатите в комисията по образование и да присъстват на приемането на закона в пленарната зала на Народното събрание.

Народните представители предложиха подкрепа и сътрудничество с Българската патриаршия по въпросите на духовно-просветната работа с подрастващите, съвместно отбелязване на юбилейни годишнини от българската църковна история и подкрепа за съвместна работа с българските църковни общини зад граница, с българските неделни училища към тях за съхраняване на националната култура и православната духовност сред емигрантските общности на българската диаспора в Европа и Северна Америка.