На своето редовно заседание от 09.06.2017 г. Св. Синод в пълен състав, прот. №10, разгледа писмо с предложение за включване на чествани светии в месецослова за 2018 г. на БПЦ-БП.

Св. Синод РЕШИ:

 

Да бъдат включени в месецослова за 2018 г., светиите: св. Райко Шуменски (14 май), св. Лука Симферополски (11 юни) и св. Силуан Атонски (24 септември).