%D0%A1%D0%92.%20%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%90%20%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF-1 Всемирното Православие - ЖИТИЕ НА СВ. ВЕЛИКОМЪЧЕНИЦА ЕКАТЕРИНАВ царуването на император Максимиан (IV в.) живяла в гр. Александрия една девойка от царски род на име Екатерина. Майка ѝ била християнка, но скривала вярата си, понеже в това време жестоко гонели християните. Екатерина била девойка с рядка мъдрост и красота. На 18 г. тя била вече известна със своята голяма ученост - знаела книгите на философите и поетите, изучила лекарската наука.

Богати князе искали ръката на красивата Екатерина. Майка ѝ и роднините ѝ я уговаряли да се омъжи, но тя отказвала на всички, които искали ръката ѝ, и казвала на своите близки: „Ако искате да се омъжа, намери ми момък, който да бъде равен на мене по благородство, богатство, красота и ученост!” Такъв момък нямало. Имало между царските синове момци знатни и богати, но по красота и мъдрост те не могли да се равняват на Екатерина.

В околностите на града се криел един пустинник, човек със светъл ум и праведен живот. Той бил духовен баща на Екатеринината майка. Майката завела при него едничката си дъщеря, за да ѝ даде добри съвети. Като видял мъдростта на девойката, старецът решил да я обърне към познанието на истинския Бог и ѝ казал:

 
- Аз зная един чуден Момък, Който те превъзхожда във всичко: красотата Му е по-светла от слънчевото сияние; премъдростта Му управлява целия свят; богатството Му се дели постоянно, но от това не се намалява; благородството Му е неизказано; няма подобен Нему!
Екатерина се смутила, изменила лице и запитала, дали е истина това.


- Истина е - отговорил старецът. - При това Той има такива съвършенства, които е невъзможно да се опишат.

- А чий син е тоя момък, когото ти тъй хвалиш? - попитала девойката.

- Той няма баща на земята - казал пустинникът. - Той се е родил по чуден начин от пресвета и пречиста Дева, която заради великата си чистота и святост се удостоила да бъде майка на такъв син. Тя останала безсмъртна по душа и тяло и е възнесена на Небето, където ангелите й се покланят като на царица.

Екатерина запитала, може ли да види чудесния Момък.

Старецът ѝ казал, че тя ще види Момъка, ако изпълни Неговите повели. Той ѝ дал една икона на пресвета Богородица с божествения Младенец и ѝ заповядал да я отнесе в къщи и да прекара нощта в молитва пред нея. „Тук е изобразена Майката на оня Момък, за Когото ти говорих. Наричат я Дева Мария. Помоли ѝ се с вяра, и аз се надявам, че тя ще изпълни желанието ти, и ти ще видиш лицето на нейния Син” - прибавил старецът.

Екатерина послушала стареца. Във време на молитвата си от умора тя заспала и видяла чуден сън. Присънило ѝ се, че небесната Царица стои пред нея и държи на ръце Младенеца, от Когото излизат като че ли слънчеви лъчи. Но напразно се стараела Екатерина да погледне Младенеца в лицето: Той отвръщал от нея Своя светъл лик. Тогава Божията Майка започнала да моли Сина си да погледне девойката и хвалила нейната красота и мъдрост. Но Младенецът отговорил, че тя е безобразна, безумна и бедна, поради което Той не иска да я погледне.

- Не презирай Твоето създание - казала Божията Майка. - Кажи й какво трябва да прави, за да се наслаждава на Твоята слава и да види Твоето светло лице?

- Нека отиде при стареца - отговорил Младенецът - и ще узнае от него какво трябва да прави. Ако тя изпълни това, ще Ме види и ще намери при Мене благодат.

Чудният сън дълбоко поразил девойката. Щом се съмнало, тя отишла при стареца, паднала при нозете му и пискала неговата помощ и съвет. Старецът подробно ѝ обяснил истинската вяра; говорил ѝ за райското блаженство, за гибелта на грешниците. Учената и мъдра девойка скоро разбрала истината, повярвала от всичкото си сърце и приела от стареца св. Кръщение.

Екатерина се върнала у дома си обновена по душа, дълго се молила, много плакала и отново заспала по време на молитвата. В съня си пак видяла Божията Майка, но сега лицето на божествения Младенец се обърнало към нея. Той кротко и милостиво погледнал девойката.

- Угодна ли ти е сега тая девойка? - запитала Божията Майка.

- Сега - отговорил Младенецът - тя е толкова богата и премъдра, колкото по-рано бе бедна и неразумна. Искам тя да бъде Моя нетленна невяста.

Екатерина паднала на земята и казала: „Аз съм недостойна, преславни Владико, да видя Твоето царство, но удостой ме да бъда Твоя рабиня!” Пресвятата Дева хванала дясната ръка на девойката. Младенецът ѝ надянал чуден пръстен ѝ и казал: „Не търси земен годеник!”

Екатерина се събудила с неизяснима радост; на ръката си имала чуден пръстен. От тогава тя съвършено се изменила. Не мислела вече за нищо земно; душата ѝ била пълна с божествена любов; тя мислела само за своя небесен Годеник.

В това време в Александрия пристигнал беззаконният цар - гонител на християните. Той разпратил глашатаи по всички градове да свикат народа на езически празник. Скоро градът се напълнил с тълпи пришълци. Всеки донесъл каквото могъл за жертвоприношение и се започнало празненството. Екатерина много жалеела за това безумие на царя и народа. Като взела със себе си няколко служители, тя отишла в езическия храм и застанала на прага. В храма се извършвало жертвоприношение. Всички се обърнали към нея, чудейки се на нейната красота. Царят я повикал. Тя му се поклонила и казала: "Не те ли е срам, царю, да се молиш на гнусни идоли! И вашите учени говорят, че боговете, на които вие се кланяте, били люде, и че тям за някакво славно дело поставили стълбове и статуи. Познайте истинния, безначалния и безкрайния Бог! Чрез Него царете царуват, и светът стои. Той е слязъл на земята и Сам станал човек за нашето спасение. Той не обича жертви, не се радва на заколването на животни, но иска ние да живеем по Неговите заповеди".

Царят се разгневил, но заповядал да продължат жертвоприношението и казал, че после ще поговори с девойката. Когато празникът се свършил, той заповядал да доведат при него Екатерина. С изумление гледал нейната красота и питал, коя е тя, как се наричат нейните родители и какво учение тя проповядва.

- Името ми е Екатерина - отговорила девойката. - Аз съм дъщеря на княза, който царуваше преди тебе. Изучила съм всичката човешка мъдрост, но познах непълнотата на земното учение и станах невяста на Христа Бога, Който каза чрез пророците Си: „Ще погубя мъдростта на мъдреците и ще отхвърля разума на разумните”(Ис. 29:14). Сама аз съм земя и прах, но Бог ме надари с красота, за да познаят людете силата на Твореца, Който и на земния прах може да даде красота и мъдрост. А тия богове, които вие почитате, са нищожни и лъжливи и влекат душите ви в погибел.

Царят се разгневил. „Не хули боговете, които имат безсмъртна слава!” - казал той.

Екатерина отговорила: „Ако искаш да отърсиш мрака, който затъмнява твоя ум, ще познаеш суетата на своите богове и ще разбереш истинния Бог”.

Царят не искал да продължава спора с Екатерина и ѝ казал: „Не подобава на царя да влиза с спор с жена. Но аз ще събера мъдрите философи. Нека те ти докажат твоите заблуждения”.

След това царят заповядал да пазят Екатерина, а в това време пратил да повикат мъдреците и учените, за да оспорят думите на девойката и да я изобличат в заблуждение. 50 мъдреци пристигнали в града. Един от тях особено се отличавал с остроумие и ученост. Много народ се събрал да слуша пренията за вярата. Пратили за девойката. Нейното сърце било твърдо и спокойно, понеже ѝ се явил архангел Михаил и й казал, че Господ ще ѝ даде сила да победи мъдреците, и че тя мнозина ще обърне в истинската вяра.

Започнал спорът. Езическият мъдрец защитавал своите езически богове. После започнала да му отговаря кротката девойка. Отначало тя доказвала лъжливостта на езическите богове с думи на философите и поетите, а след това обяснила ония места в техните съчинения, в които се вижда предчувствие или предсказание за новото истинско учение. Накрая тя разказала на присъстващите за живота и смъртта на Иисуса Христа. „Той милва грешните, казала тя, прощава греховете на каещите се. Той говори: „Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя”. Повярвайте в Него и ще бъдете спасени!”

Мъдрецът слушал с удивление и накрай се признал победен. Всички други се отказали да продължат спора. Напразно царят се гневял, заплашвал със смърт и мъчения. Мъдреците започнали да проповядват истинския Бог, Комуто се покланяла Екатерина. Те приели мъченическа смърт и с радост чули от Екатерина, че мъчението ще бъде вместо кръщение и ще им отвори входа за Царството небесно.

Царят обаче не се отказал от намерението си да убеди Екатерина. Нейната чудна красота му внушила грешна любов. Той ѝ предлагал дори половината си царство, стараел се да я прелъсти с дарове и с обещания за почести и слава. Но Екатерина отговорила, че дрехата на мъченица за нея е по-красива от царска багреница. Напразно царят я убеждавал чрез различни обещания и след това я заплашвал със страшна смърт. Тя казала, че нейните страдания ще доведат много люде до Бога и ще им отворят Небесното царство. Тогава царят заповядал жестоко да я мъчат. Били я безжалостно, цялото ѝ тяло се покрило с рани, а след това я затворили в тъмница.

Дълго лежала в затвора светата мъченица. Искали да я уморят с глад, но Господ не я оставил. Едно чудно видение укрепило нейната вяра. Тя видяла своя небесен Годеник, обкръжен от ликове ангели. "Не бой се, казал ѝ Той, със своето търпение ти мнозина ще обърнеш към Мене!"

В това време царят по някаква работа напуснал града. Царицата Августа, неговата жена, като слушала за красотата и мъдростта на Екатерина, отдавна желаела да я види. Тя открила това свое желание на Порфирий, стотник и царски приятел. Това желание особено се усилило, след като Августа видяла един чуден сън. Присънило ѝ се, че Екатерина стои, обкръжена от прекрасни момци и девойки. Всички те били облечени в бели дрехи, озарени от чудно сияние. Екатерина повикала при себе си Августа, надянала ѝ златен венец и казала, че Владиката Христос ѝ праща тоя венец. Като разказала на Порфирий тоя сън, царицата прибавила, че тя няма да се успокои, докато не види девойката. Порфирий обещал да изпълни желанието ѝ и сам я отвел нощем в тъмницата, където била затворена светицата. Подир тях вървели много войници. Светлото лице на Екатерина тъй поразило царицата, че тя паднала пред нозете ѝ и извикала: „Щастлива съм, че най-после те видях! Няма да съжалявам, ако за това изгубя дори живота и царството си. Радвам се от душа и сърце, че виждам твоята светла красота. Блажена си ти и достойна за похвала, че си се привързала към такъв Господар и си получила от Него толкова чудни дарове!”

Екатерина ѝ отговорила: „И ти си блажена, царице. Аз виждам над главата ти венец, поддържан от ръцете на ангели. Ти ще получиш тоя венец за малкото мъчения, които ще изтърпиш, и ще отидеш при истинския Цар във вечното Царство”.

Царицата отговорила: „Боя се от мъчения, боя се особено от жестокия съпруг”.

Иисус Христос ще бъде винаги с тебе - отговорила й Екатерина. - Малко ще пострада тялото ти, а там ще се успокоиш навеки.

Порфирий, като слушал тези думи, запитал: „Какво дава Христос на оня, който вярва в Него? Аз искам да стана Негов войн и да вярвам в Него”.

- Не си ли чул или не си ли чел християнските писания? - запитала Екатерина.

- Не - отговорил Порфирий. - Аз от младини съм се упражнявал във войнски дела и не съм имал други грижи.

Тогава св. Екатерина обяснила на всички присъстващи Христовото учение и казала, че не могат да се изкажат радостите, които преблагия и човеколюбив Господ е приготвил на обичащите Го и изпълняващите Неговите заповеди. Царицата, Порфирий и войниците, които ги придружавали, повярвали в Христа и благоговейно се простили със девойката.

Когато царят се върнал, той отново пратил за Екатерина. Сиянието на нейната красота го удивило. Той запитал, как дългият затвор и глад не са изменили нейния вид, и искал да накаже стражарите и вратарите. Но Екатерина казала, че не човешка ръка я пазела, а Сам Бог. Царят пак се обърнал към нея с прелъстителни думи: „Ти си по-красива и по-мъдра от нашата богиня Артемида. Не погубвай красотата си! Раздели с мене царството и земното веселие!”

- Не мисли за моята красота - казвала девойката. - Това е прах и кал, които ще окапят като цвят и ще изчезнат като сън.

Непреклонността на Екатерина отново възбудила яростта и злобата на царя. Той заповядал да донесат колело с остри зъбци и заплашил девойката, че ще я привърже към това страшно наказателно оръдие, ако не се поклони на боговете. Тия заплашвания не уплашили девойката. Тогава царят заповядал да я подложат на ужасни мъчения. Но едва те били почнали, и невидим Божий ангел счупил оръдието за мъчение, и девойката се изправила невредима. Народът в изумление извикал: „Велик е християнският Бог!”

Царица Августа, като чула за станалото, излязла от своя дворец и гръмко започнала да укорява царя, задето той смее да се бори с живия Бог и да мъчи Неговите раби. Царят страшно се разгневил. Той обърнал яростта си срещу царицата, подложил я на мъки и я осъдил на смърт.

- Рабинйо на истинския Бог - казала царицата на Екатерина преди смъртта си, - помоли се за мене!

- Иди с мир - отговорила Екатерина, - за да царуваш вечно с Христа!

На царицата отсекли главата с меч.

Порфирий същата нощ заедно с повярвалите войници погребал честното тяло на царицата. След това те отишли при царя и му заявили, че и те са християни, войници на истинския Бог. Всички те смъртно били наказани.

На другия ден царят за последен път повикал девойката и ѝ казал: „Заслужаваш строго наказание; ти прелъсти жена ми, ти погуби и мъжествения войн и смути народа. Но аз ще ти простя, ако се поклониш на боговете, защото жал ми е да те предам на смърт. Аз с тебе ще разделя царството си. Ти ще живееш в богатство и удоволствия, които не е изпитвала още никоя царица”. Но лукавите думи не могли да отлъчат светата девойка от любовта Христова. Виждайки, че усилията му са напусто, царят заповядал да я предадат на смърт.

Когато я водели на мястото на наказанието, подир нея вървяло множество народ. Всички плачели и жалели за нея. Младите жени и девойки говорели: „Защо погубваш своята младост и красота? Иди при царя и го послушай!”

- Не плачете за мене - отговорила св. девойка, - но се радвайте с мене! Днес аз ще видя Иисуса Христа, моя Творец и Спасител. Той е красота, слава и венец на мъчениците. Той ме вика към неизказаните райски радости. Плачете по-добре за себе си, защото вашето неверие ще ви погуби!

Пред смъртта си св. Екатерина се молела: „Господи Иисусе Христе, благодаря Ти, че си поставил нозете ми върху камък на търпение и си ми указал истинския път! Простри Твоите пречисти ръце, изранени на кръста, и приеми душата ми, която Ти принасям като жертва на моята любов! Спомни, Господи, човешката немощ и прости съгрешенията ми, извършени по незнание - да ги умие моята кръв, която аз проливам за Твоето Име! Направи, Господи, тялото ми, което ще бъде посечено с меч, да остане невидимо за моите врагове и гонители! Погледни от Твоята висота, Господи, и на стоящите тук люде, просвети ги чрез светлината на Твоето познание! Прояви Твоята милост към ония, които ще се обърнат чрез моята смърт, да възпяват Твоето величие вовеки!”

Войник отсякъл главата на светата девойка. Това станало около 305 г. Преданието разказва, че св. ангели взели тялото ѝ и го отнесли на Синайската планина.

След повече от 2 века подир смъртта на мъченицата братята на Синайската обител намерили главата и едната й ръка, и пренесли тия св. мощи в храма, който се намира в тяхната св. обител.