св. Архангел Михаилis1676 Всемирното Православие - СЪБОР НА СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ И ДРУГИТЕ НЕБЕСНИ БЕЗПЛЪТНИ СИЛИ, АНГЕЛИТЕ: ГАВРИИЛ, РАФАИЛ, УРИИЛ, САЛАТИИЛ, ИЕХУДИИЛ, ВАРАХИИЛ И ИЕРЕМИИЛis92 Всемирното Православие - СЪБОР НА СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ И ДРУГИТЕ НЕБЕСНИ БЕЗПЛЪТНИ СИЛИ, АНГЕЛИТЕ: ГАВРИИЛ, РАФАИЛ, УРИИЛ, САЛАТИИЛ, ИЕХУДИИЛ, ВАРАХИИЛ И ИЕРЕМИИЛ                                                                      св. Архангел Гавриил  

Празнуването на Събора на св. Архангел Михаил и другите Небесни и безплътни сили (Архангеловден) започва от началото на IV век на Поместния Лаодикийски събор, проведен няколко години преди Първия Вселенски събор.

 

С 35-то правило Лаодикиският събор осъжда и отхвърля еретическото поклонение на ангелите като творци и разпоредители на света и утвърждава православното им почитание. Празникът се отбелязва през ноември – деветият месец след март (от който месец започва годината в древността) – в съответствие с броя на 9-те ангелски чина. Осмият ден на месец ноември указва Събора на всички Небесни сили в деня на Страшния Боже съд, който Светите отци наричат „ден осми” и тогава „ще дойде Човешкият Син в Славата Си и всички Свети Ангели с Него” (Мат. 25:31).

is1917 Всемирното Православие - СЪБОР НА СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ И ДРУГИТЕ НЕБЕСНИ БЕЗПЛЪТНИ СИЛИ, АНГЕЛИТЕ: ГАВРИИЛ, РАФАИЛ, УРИИЛ, САЛАТИИЛ, ИЕХУДИИЛ, ВАРАХИИЛ И ИЕРЕМИИЛ
Архангел Михаил

Ангелските чинове се разделят на три йерархични категории – висша, средна и нисша. Всяка йерархия е съставена от три чина. Във висшата йерархия влизат: Серафими, Херувими и Престоли. От всички, най-близо до Пресветата Троица са шестокрилите Серафими (Пламенни, Огнени, Горящи) (Изх. 6:2). Те „пламтят” от любов към Бога и подбуждат другите към такава любов.

След Серафимите Господ е поставил четирикрили и четирилики Херувими (Бит. 3:24). Тяхното име означава: излияние на премъдрост, просвещение, сияещи със светостта на Богопознанието и тайните Божии, разпространители на премъдрост и просвещение за истинното Богопознание.

След Херувимите идват Богоносните по благодат, дадена им за служение, Престоли (Кол. 1:16) -  тайнствено и непостижимо носещи Бога. Те служат на Божието правосъдие.

Средната Ангелска йерархия е съставена от три чина: Господства, Сили и Власти.

is1916 Всемирното Православие - СЪБОР НА СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ И ДРУГИТЕ НЕБЕСНИ БЕЗПЛЪТНИ СИЛИ, АНГЕЛИТЕ: ГАВРИИЛ, РАФАИЛ, УРИИЛ, САЛАТИИЛ, ИЕХУДИИЛ, ВАРАХИИЛ И ИЕРЕМИИЛ
Архангел Михаил

Господствата (Кол. 1:16) владеят над последващите чинове Ангели. Те наставляват поставените от Бог земни владетели в мъдрото им управление. Господствата учат как да владеем чувствата, как да укротяваме греховните въжделения, да поробваме плътта на духа, да господстваме над своята воля, да побеждаваме изкушенията.

Силите (1 Петр. 3:22) изпълняват волята Божия, творят чудеса и дават чудотворна благодат и прозорливост на угодниците Божии. Силите помагат  на хората в носене на послушание, в укрепване на търпението, даряват духовна крепкост и мъжество.

Властите (1 Петр. 3:22; Кол. 1:16) имат властта да укротяват силите на дявола. Те отхвърлят от хората бесовските изкушения, подпомагат подвижниците, помагат на хората в борбата им със злите помисли.

В нисшата йерархия влизат три чина: Начала, Архангели и Ангели.

is1918 Всемирното Православие - СЪБОР НА СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ И ДРУГИТЕ НЕБЕСНИ БЕЗПЛЪТНИ СИЛИ, АНГЕЛИТЕ: ГАВРИИЛ, РАФАИЛ, УРИИЛ, САЛАТИИЛ, ИЕХУДИИЛ, ВАРАХИИЛ И ИЕРЕМИИЛ
Архангел Михаил

Началата (Кол. 1, 16) началстват над нисшите ангели, направлявайки ги в изпълнението на Божествените повели. Поръчано им е да управляват вселената, да опазват страни, народи и племена. Началата наставляват хората да отдават всекиму чест, подобаваща на званието му. Учат началстващите да изпълняват съвестно задълженията си, не заради лична слава и изгода, а заради честта Божия и ползата за ближния.

Архангелите (1 Сол. 4:16) благовестват за велики и преславни дела, откриват тайните на вярата, пророчества и разумът на Божията воля, укрепват святата вяра у хората, просвещават умовете им със Светото Евангелие.

Ангелите (1 Петр. 3:22) са най-близки до хората. Те възвестяват Божиите намерения, учат хората на добродетелен и свят живот. Те подкрепят вярващите, пазят ги от падения, изправят падналите, никога не ни изоставят и винаги са готови да помогнат, ако пожелаем.

Всички чинове Небесни сили носят общото название Ангели – поради своето служение. Господ открива Своята воля на висши Ангели, а те на свой ред, просвещават останалите.

is1727 Всемирното Православие - СЪБОР НА СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ И ДРУГИТЕ НЕБЕСНИ БЕЗПЛЪТНИ СИЛИ, АНГЕЛИТЕ: ГАВРИИЛ, РАФАИЛ, УРИИЛ, САЛАТИИЛ, ИЕХУДИИЛ, ВАРАХИИЛ И ИЕРЕМИИЛ
Архангел Гавриил

Над всичките девет чина Господ е поставил Свети Архангел Михаил (неговото име в превод от еврейски означава „Кой е като Бог”) – верен Божи служител. А към останалите Ангелски сили той възкликва: „Да станем добри пред нашия Създател и да нямаме неугодни помисли към Бога!” Според църковното предание, съхранено в службата за Архангел Михаил, той взема участие в много старозаветни събития. По време на изхода на израелтяните от Египет, той ги предвожда във вид на облачен стълб през деня и огнен стълб през нощта. Чрез него се проявява Господнята Сила, унищожила египтяните и фараона, преследващи евреите. Архангел Михаил защитава Израил от всички бедствия.

is1922 Всемирното Православие - СЪБОР НА СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ И ДРУГИТЕ НЕБЕСНИ БЕЗПЛЪТНИ СИЛИ, АНГЕЛИТЕ: ГАВРИИЛ, РАФАИЛ, УРИИЛ, САЛАТИИЛ, ИЕХУДИИЛ, ВАРАХИИЛ И ИЕРЕМИИЛ
Архангел Михаил

Той се явява на Иисус Навин и му открива волята Господня за превземането на Йерихон (Нав. 5:13 - 16). Силата на великия Божий Архистратиг се проявява в унищожението на 185 хиляди воини на асирийския цар Сенахирим (4 Цар. 19:35), в поражението на нечестивия вожд  Илиодор и в ограждането от огъня на тримата свети отроци - Ананий, Азарий и Мисаил, хвърлени в пещ за изгаряне поради отказ да се поклонят на идолите (Дан. 3:92 - 95).

По Божията воля, Архистратигът пренася пророк Авакум от Юдея във Вавилон, за да даде храна на Даниил, затворен в рова с лъвове.

Архангел Михаил забранява на дявола да се яви на юдеите в тялото на свети пророк Мойсей за обожествяване (Иуд. 1: 9).

is1286 Всемирното Православие - СЪБОР НА СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ И ДРУГИТЕ НЕБЕСНИ БЕЗПЛЪТНИ СИЛИ, АНГЕЛИТЕ: ГАВРИИЛ, РАФАИЛ, УРИИЛ, САЛАТИИЛ, ИЕХУДИИЛ, ВАРАХИИЛ И ИЕРЕМИИЛ

Чудото в Хонех

От древни времена Архангел Михаил се прославя със своите чудеса в Русия. Във Волоколамския патерик се съдържа разказ на преподобни Пафнутий Боровски за чудотворното спасение на Велики Новгород от татарите

is140 Всемирното Православие - СЪБОР НА СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ И ДРУГИТЕ НЕБЕСНИ БЕЗПЛЪТНИ СИЛИ, АНГЕЛИТЕ: ГАВРИИЛ, РАФАИЛ, УРИИЛ, САЛАТИИЛ, ИЕХУДИИЛ, ВАРАХИИЛ И ИЕРЕМИИЛ
Архангел Михаил

Явяването на Пресветата Небесна Царица в руските земи винаги е показвано с Небесното Войнство, под водачеството на Архангел Михаил. Благодарна Русия възпява светата Пречиста Богородица и св. Архангел Михаил в църковни песнопения. На св. Архангел Михаил са посветени множество манастири, съборни, дворцови и енорийски църкви. В Киев веднага след приемане на християнството е издигнат Архангелският събор и са построени манастири. Архангелски събори са въздигнати в Смоленск, Нижни Новгород, Старице, манастир във Велики Устюг от началотото на XIII в., събор в Свияжск. Няма в Древната Рус град, където да не е имало храм в чест на св. Архангел Михаил.

На него е посветен и един от най-главните храмове в град Москва, и то в Кремъл. Чиноначалникът на Небесните Сили е върху неизброим брой прекрасни икони. Една от тях е иконата „Благословенно войнство” – изографисана за Успенския събор в Московския Кремъл, където светите войни – руските князе, са изобразени водени от Архангел Михаил.

is1285 Всемирното Православие - СЪБОР НА СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ И ДРУГИТЕ НЕБЕСНИ БЕЗПЛЪТНИ СИЛИ, АНГЕЛИТЕ: ГАВРИИЛ, РАФАИЛ, УРИИЛ, САЛАТИИЛ, ИЕХУДИИЛ, ВАРАХИИЛ И ИЕРЕМИИЛ
Архангел Михаил

От Свещеното Писание и Свещеното Предание са ни известни също така и следните Архангели: Гавриил – крепост (сила) Божия, служител на Божественото всемогъщество (Дан. 8:16; Лука 1:26); Рафаил – Божие изцерение, лекува човешките недъзи (Тов. 3:16; Тов. 12:15); Уриил – огън или светлина Божия, просветител (3 Езд. 5:20); Салатиил - молитвеник Божий, подбуждащ към молитва (3 Езд. 5:16); Иехудиил – славещ Бога, укрепващ трудещите се за Господнята слава; Варахиил – раздава Божието благословение за добрите дела,  измолва за хората милостта Божия; Иеремиил – възвишение към Бог (3 Езд. 4:36).

На иконите Архангелите се изобразяват според съответните им служения:

Михаил – тъпчещ с крака дявола, в лявата ръка държи зелена финикова палма, в дясната – копие с бяла хоругва (понякога – пламенен меч), върху което е начертан тъмночервен кръст.

Гавриил – с райски клон или със светещ фенер в дясната и огледало от яспис в лявата ръка.

Рафаил – държи в лявата си ръка съд с лечебни средства, а в дясната държи Товия, когото е научил да изцерява с риба.

Уриил – с изпънатата си дясна ръка държи меч на нивото на гърдите, в отпуснатата лява ръка – „огнен пламък”.

Салатиил – изобразява се в молитвено положение, гледащ надолу, ръцете му са сложени върху гърдите.

Иехудиил – в десницата си държи златен венец, а в лявата – бич от три червени (или черни) въжета.

Варахиил – върху дрехите му се изобразяват много цветя.

Иеремиил – държи в ръцете си везни.