vseh-svqtih-bolgarskih Всемирното Православие - 2 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА - НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ СВЕТИИ

СВЕТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯ РОД

В първата неделя след Неделя на Всички светии се чества паметта на всички български светии. Прославяме ги, възнасяме молитви към тези, които са просияли от нашия род през вековете.

Всеки християнски народ в оградата на светата Христова Църква е дал светци. Такива сме дали и ние, българите.

Преподобният наш отец и светец Паисий Хилендарски в своята „История славянобългарска", в глава девета, е събрал имената на българските светци, „колкото са просияли от българския народ в последните времена". Той изброява 58 светци и казва „толкова се намериха", т. е. толкова е могъл той да открие.

Но не само на изброените от отца Паисия светци, но и на други български светци се знаят имената. И на всеки от известните нам е определен ден за честване.

Има обаче много светци от българския род, чиито имена не знаем. Тях знае само Бог!

Затова именно е определен този ден за Ден на всички български светци - и знайни, и незнайни.

И днес Българската православна църква отправя сърдечна молитва към всички български светци за благодатна помощ и закрила.

Те са просияли от нашия род; те са най-близки нам и ние с най-голямо дръзновение можем да се обърнем към тях като към свои.

За светците пророк Исаия казва: „Ще дигнат криле като орли" (40:31). Високо са се издигнали духом светците, високо - при Бога, над греха и порока.

Но погледът им е към света, към техните братя и сестри, седящи често в мрак и сянка смъртна (Мат. 4:16), за да им помогнат, да ги извлекат из блатото на греха.

Светците се интересуват за нас. Те винаги са готови да ни помагат. Подават ни ръка и ни казват: „Дайте ни вашата! Вие сте нравствено свободни същества, личности със свободна воля. Насила не можем да ви помогнем!"

Ние знаем, че и Спасителят често поставяше условието: „Искаш ли?" - Например Той пита разслабления във Витезда: „Искаш ли да оздравееш?" (Йоан. 5:6).

В Откровението казва: „Ето, стоя пред вратата и хлопам: ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с Мене" (3:20).

Стои, хлопа, чака; ако някой чуе и отвори вратата, при него влиза. Насила не се втурва!

Затова нека по собствена подбуда често да се обръщаме с молитва към светците и в частност към нашите - българските светци, като от своя страна чрез образцов християнски живот създаваме необходимите благоприятни условия за взаимообщение с тях и получаване на тяхната духовна подкрепа!

МОЛИТВА КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ СВЕТИИ

Вие, които сте просияли от нашия род, като сте се подвизавали с добрия подвиг, пътя сте свършили, вярата опазили и сте получили от Господа, Праведния Съдия, венеца на правдата (срв. 2 Тим. 4:7,8), помагайте ни да ви бъдем подражатели в доброто и светостта, и тъй като имате дръзновение пред Христа Бога, молете Го като благ да ни изпрати Своите щедрости, да дари мир на света и на нашите души велика милост! Амин!