apostol-andrej1 Всемирното Православие - СВ. АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПРЪВ ПОСЛЕДВА ИИСУС ХРИСТОССвети Андрей чу призива на Господ Иисус Христос: „Вървете след Мене, и Аз ще ви направя да бъдете ловци на човеци“ (Марк 1:17) и веднага Го последва. Затова Църквата го нарече Първозвани.

Господ Иисус Христос призова простите рибари да оставят своите мрежи и от ловци на риба да станат ловци на човеци. Да ловят човеци, които да станат следовници на Господа Иисуса Христа и от своя страна да ловят още и още човеци в своите мрежи.

Св. апостол Андрей беше този, на когото направиха впечатление думите на св. Йоан Кръстител, когато видя Господ Иисус Христос да минава край него: „Ето Агнецът Божий“. И той веднага последва Господа, заедно с другия ученик на св. Йоан Кръстител - св. ап. Йоан, защото жадуваше за думи за вечен живот. И затова, завръщайки се оттам, св. Андрей отиде при своя по-голям брат Симон Петър с думите: „Намерихме Месия“, т.е. намерихме Този, когото чакаха всички човеци от Адам насетне. Намериха Този, Който щеше да изпълни обещанието на Бог, дадено на нашите прародители – че ще изпрати Месия, Спасител, който да ги примири с Бога и направи отново наследници на царството Божие. „Намерихме Месия“ - Този, Който щеше да вземе върху Си греха на човеците и да пролее Своята пречиста Кръв на Кръста на Голготаи с нея да отмие нашите прегрешения.

Св. ап. Андрей със своята мрежа, но изплетена не от конци, а от вяра в Господа Иисуса Христа, стана наистина ловец на човеци. Той улавяше следовници на Христос дотогава, докато предаде душата си вързан на кръст в гр. Патра. От първия ден, когато слезе Дух Свети върху светите апостоли, събрани в горницата в Йерусалим, до кръста в гр. Патра, той ловеше и ловеше множество човеци, първо проповядвайки, включително и по нашето Черноморие, достигайки до днешния гр. Киев, а след това до Ефес и Пелопонес и гр. Патра.

Там той се изправи да защитава вярата си в Иисуса Христа пред тамошния съдия, изобличи тези, които се кланяха на бездушните идоли и ги направи свои последователи. Застанал на своята Голгота, множество граждани на Патра слушаха словото му, убедиха се в неговата невинност и заобиколиха къщата на съдията с искането „да бъде снет от кръста този праведник“. Но св. Андрей не искаше да бъде снет от кръста, а да положи душата си за Господа. Бог чу молитвата му и обзет от светъл облак, подобно на Мойсей, той предаде душата си на Този, в Когото повярва, Когото последва, Когото послуша и Чиито заръки изпълни: да лови човеци. Той изпълни и думите на Иисус Христос към апостолите: „Идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отец и Син, и Светия Дух и като ги учите да спазват всичко, що Съм ви заповядал“ (Матей 28:19).

Да издигнем сърцата си и да се помолим на св. апостол Андрей да ни подпомага, да ни подкрепя, да ни закриля в пътя ни към царството Божие. Да възнася нашите молитви към Господа Иисуса Христа, за да можем, имайки го за пример, имайки го за закрилник и помощник, и ние да се стараем да бъдем в числото на уловените човеци, който, вярвайки в Господа Иисуса Христа, следвайки Го и спазвайки Неговите заповеди, вървим по пътя към спасението. Нека по неговите молитви да достигнем това царство Божие, да бъдем там заедно с всички праведници, с всички светии и да се наслаждаваме на лицето Господне во веки. Амин!

+ + +

Из словото на Браницки епископ Григорий (сегашен Врачански митрополит) на вечернята в столичния храм „Св. апостол Андрей Първозани“, 29 ноември 2015 г.

Записа: Всемирното православие