sv%20georgi%20stari Всемирното Православие - СВЕТИ МЪЧЕНИК ГЕОРГИ СОФИЙСКИ СТАРИСветият мъченик Георги Софийски Стари е един от българските светци, за които са запазени малко писмени сведения. За живота и делата му научаваме от житието му, написано от неизвестен автор и достигнало до нас чрез гръцки препис. От това житие разбираме, че в света светецът е бил военен и когато бил 30-годишен, пребивавал в Одрин, който по това време бил завзет от турците.

Тъй като открито и смело изповядвал християнската си вяра, той бил жестоко измъчван от иноверците и изгорен жив на 26. III. 1437 г. По такъв начин Георги се сподобил с венеца на мъченичеството и по-късно е приобщен към пантеона на българската православна святост.