t_51173351-149x300 Всемирното Православие - МОЛИТВА КЪМ СВЕТИЯ НОВОМЪЧЕНИК  РАЙКО ШУМЕНСКИ   М О Л И Т В А

   О, Райко-Йоане, защитниче наш, угодниче Божий, помощник в беди и нещастия, воин прекрасен Христов, чуй нашите просби, че твоята молитва е силна и може закрила небесна за нас да изпроси. Чуй, молим с любов. Закриляй град Шумен и всеки град в нашата Родина красива и родната Църква, нападана с демонска злоба до днес.

 

Ние знаем, че твоята молитва пред Бога е силна и жива. Христовото име помагай ни с радост да носим, с чест.

Свето Православие! Свято и свидно! За него ти страда. От древност запазено чисто, без капка петно и порок. Бъди в изпитания верски застъпник и светла отрада. Да тачим с чисти сърца идеал православен висок.

Сърцата запазвай от тъмните страсти. Бъди покровител. И нека просторът душевен да бъде лазурен и син, за слава на Бог Отец, Бог Син и Бог Дух Светий – Утешител, Прославян в Троица Единосъщна и Свята. Амин!

 

 

Из Молебния канон на св. мъченик Райко-Йоан Шуменски