images?q=tbn:ANd9GcT6orSmE71emGMCcrsWImP9Yvih5A7JjB-L4b2iuMoYcxG938Uk Всемирното Православие - СВЕТИТЕ БЕЗСРЕБРЕНИЦИ И ЧУДОТВОРЦИ КОЗМА И ДАМЯНСв. Козма и Дамян били родни братя. Те се родили в провинция Асия, Мала Азия. Баща им бил езичник, а майка им Теодотия изповядвала християнската вяра. Мъжът ѝ починал рано, и младата вдовица заживяла благочестив живот, като изпълнявала съвета на св. ап. Павел: "Истинската вдовица се надява на Бога и пребъдва в моления и молитви денем и нощем".

Теодотия поучавала децата си да водят богоугоден живот, учила ги на страх Божи, съветвала ги да се утвърждават в християнските добродетели.
Козма и Дамян от ранна възраст залягали да изпълняват Божия закон. Когато пораснали, те просияли със своите добри дела като две светила. За да бъдат полезни на ближния, те се заели да изучават лекарското изкуство; изучили лечебните свойства на различните билки и се прочули като лекари. Господ Иисус Христос благословил двамата лекари и им дарувал чудотворна целителна сила.
Братята били много скромни. Те не търсели земна слава и величие, нито пък богатства. Не взимали от излекуваните болни ни пари, ни дарове, изпълнявайки строго съветите на Спасителя към апостолите: "Болни изцерявайте, прокажени очиствайте... Даром получихте, даром давайте". Заради тяхното безкористие св. Църква ги назовава "безсребреници".

Една християнка на име Паладия, която боледувала много години и част от имота си похарчила по лекари, като узнала за тези целители, изпратила хора да ги повикат, за да я излекуват. Св. Козма и Дамян изпълнили молбата й. Те посетили дома й, помолили се над нея и я излекували от тежката болест.

Зарадвана, тя поискала да ги възнагради. Те отказали. Тя обаче настояла един от двамата да приеме поне три яйца в чест на св. Троица. По-малкият брат, св. Дамян, понеже тя го заклела в името на св. Троица, приел скромния дар – трите яйца. Когато по-късно големият брат узнал, че св. Дамян нарушил дадения пред Бога обет да не приемат никакви дарове за лекуването, поръчал на християните след смъртта им да не ги погребват в един гроб. Дамян, като нарушител на обета, да бъде погребан отделно. 

Пръв починал св. Козма. Когато починал и св. Дамян, християните преценили, че поръката на св. Козма е прекалено строга и не я изпълнили. Като родни братя, които извършили един подвиг и постигнали равна светост, те били погребани в един гроб. По-късно над този гроб бил построен храм, в който се извършвали много чудеса по тяхното молитвено застъпничество.