p185pb4u461309crpkg1i5pf693 Всемирното Православие - ЖИТИЕ НА СВ. ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ МЛАДЕНЦИ, ИЗБИТИ ОТ ЦАР ИРОД

izbienie-mladencev-v-vifleeme-ikona Всемирното Православие - ЖИТИЕ НА СВ. ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ МЛАДЕНЦИ, ИЗБИТИ ОТ ЦАР ИРОДТия невинни юдейски младенци пострадали заради безначалния Младенец Христос – Сина Божий по повеля на юдейския цар Ирод. Като се видял подигран от мъдреците, които се поклонили на Младенеца Христа, но не се върнали при него, а по друг път заминали за страната си, Ирод се ядосал твърде много и, страхувайки се да не би новороденият Цар Юдейски да му отнеме царството, заповядал да избият всички младенци във Витлеем и всичките му предели от две години надолу.

 

Тогава се сбъднало реченото от пророк Йеремия: „Глас бе чут в Рама, плач и ридание и писък голям. Рахил плачеше за децата си, и не искаше да се утеши, защото ги няма" (Мат. 2:17-18).

Така жестокият Ирод принесъл в жертва на своето необуздано властолюбие хиляди младенци, като не знаел, че Иисус Христос се родил да устрои царство не на земно владичество, а на вечното спасение; че всички хитрини човешки са безсилни и напразни за всемогъщия Божий промисъл, който властно и безпрепятствено устройва спасението на света; че животът на самия Ирод, който самонадеяно се грижел за себе си, ще продължи не повече от една година, и че съдбата му зависи от Бога! Божият съд – по думите на църковните писатели – постигнал Ирода чрез страшни болести, които прекратили живота му за незаконното избиване на невинните.

Младенците мъченици влезли в Царството небесно не през вратата на св. Кръщение, а чрез мъченическата смърт за Иисуса Христа, която Сам Той нарекъл „кръщение" (Марк. 10:10). И с това кръщение, в случай на нужда, се заменя самото тайнство кръщение чрез вода.

 

(На първите мъченици – светите Витлеемски младенци – бездетните съпрузи се молят за чадородие, а родителите – за запазване живота на техните деца, здраве и благочестивото им възпитание. Майките просят застъпничеството им, разкайвайки се за греха на аборта (детеубийство).